Ostvarite dodatni prihod, oročite vašu štednju u dolarima do 30.06.2019. i iskoristite sjajne pogodnosti.

  • Opis štednje
  • Reprezentativni primer
Vrsta depozitaDevizni oročeni depozit
Valuta u kojoj korisnik polaže depozitUSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos sredstava koji Banka prima u depozitNema ograničenja iznosa uplate
Svaka uplata dospeva datumom isteka roka oročenja početnog uloga
Period na koji Banka prima depozit
6 meseci12 meseci24 meseci36 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)

1,5%1,9%2,3%2,5%
EKS
(na godišnjem nivou)

1,27%1,62%1,96%2,13%
Poreska obaveza iznosi 15% i obračunava se na bruto iznos kamate

Reprezentativni primer na dan 19.02.2019.
Vrsta depozitaDevizni oročeni depozit
Valuta u kojoj korisnik polaže depozitUSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos oročenja (inicijalna uplata)
1.000 USD
Period na koji Banka prima depozit
6 meseci12 meseci24 meseci36 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)

1,5%1,9%2,3%2,5%
EKS
(na godišnjem nivou)

1,27% 1,62% 1,96% 2,13%
Pripis kamate
7,41 18,99 46,53 76,89
Poreski izdaci

1,11 2,85 6,98 11,53
Ukupna štednja po isteku oročenja uvećana za kamatu

1.006,301.016,141.039,551.065,36
Poreska obaveza iznosi 15% i obračunava se na bruto iznos kamate
Koristi se konforni metod obračuna kamate

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Stanovništvo