• Nema predloga

Politika privatnosti

Pročitajte politiku privatnosti i uslove korišćenja sajta Banca Intesa.

Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti

Obaveštavamo posetioce ove internet stranice Banca Intesa a.d. Beograd (u daljem tekstu: web stranica) da je vaša poseta anonimna i da Banka ne prikuplja podatka koji bi omogućili vašu identifikaciju (kao što su ime i prezime, e-mail adresa), a korisnike web stranice koji daju svoje podatke o ličnosti, obaveštavamo da se vaši podaci obrađuju u skladu s pravilima koja se navode u nastavku teksta i odredbama važećih zakona Republike Srbije.

Podatke koji se prikupljaju kroz kontakt formu (ime, prezime, e-mail, broj telefona, grad) Banka će koristiti za svrhu pripreme i informisanja korisnika o ponudi određenog proizvoda, ugovaranja sastanka s korisnikom povodom te ponude i slanje odgovora na upite korisnika, u vremenskom periodu koji je potreban za ostvarenje svrhe. Ovako prikupljene podatke Banka neće ustupati trećim licima. Bliži podaci o načinu obrade podataka o ličnosti i pravima korisnika prikazani su u dokumentu Informacija o obradi podataka o ličnosti. Klikom na dugme „Slanje“ korisnik daje pristanak na obradu svojih podataka o ličnosti na opisani način.

Mobilne aplikacije Banca Intesa a.d. Beograd koriste pristup kameri mobilnog telefona za aktivaciju mobilne aplikacije i dodatne verifikacije. Prikupljene podatke Banca Intesa a.d. Beograd isključivo koristi u navedene svrhe i ne deli ih s trećim licima.

U svrhu bezbednosti korisnika, aplikacije prikupljaju podatke o ID uređaja. Prikupljene podatke Banca Intesa a.d.Beograd isključivo koristi u navedene svrhe i ne deli ih sa trećim licima.

Aplikacija prima i obrađuje SMS-ove u svrhu aktivacije aplikacije. Prikupljene podatke Banca Intesa a.d.Beograd isključivo koristi u navedene svrhe i ne deli ih sa trećim licima.

Po izboru korisnika koristi se lokacija uređaja, kako bi korisnik imao podatak o lokaciji platne transkacije i najbližoj ekspozituri ili ATM uređaju. Prikupljene podatke Banca Intesa a.d.Beograd koristi isključivo u navedene svrhe i ne deli ih s trećim licima.

Banka obrađuje podatke o ličnosti u meri u kojoj je to potrebno da bi se ispunila svrha obrade, a isti se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe, osim u slučaju kada zakon obavezuje Banku da ih i dalje čuva.

Banka štiti poverljivost podataka tako što preduzima odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi osigurala bezbednost podataka i da bi ih zaštitila od svakog slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka, zloupotrebe, zabranjenog otkrivanja ili pristupa i svakog drugog oblika nezakonite obrade.

Banca Intesa koristi „kolačiće“ kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadražaja.
Za više informacija kliknite na Postavka kolačića. (POLITIKA PRIVATNOSTI)