Visa Electron

Plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu, kupovina putem interneta

Visa Electron je debitna kartica namenjena vlasnicima deviznih neoročenih depozitnih računa.

  • Pogodnosti
Ova debitna kartica omogućava:


  • Plaćanje robe i usluga na prodajnim mestima sa oznakom VISA Electron,
  • Podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu
  • Kupovinu putem interneta.
Celokupna potrošnja, čiji je limit određen visinom sredstava raspoloživih na deviznom računu, obračunava se u evrima, bez obzira na to da li je izvršena u inostranstvu ili u zemlji. Za potrošnju u zemlji prilikom zaduženja vašeg računa se primenjuje kupovni kurs Intesa Hit za efektivu iz kursne liste Banca Intesa na dan obračuna.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.