PRAVILA KVIZA PRICE OF YOUR DREAMS

Pročitajte pravila kviza "Price of your dreams".

Organizator nagradnog kviza pod nazivom „The Price of your Dreams“ (u daljem tekstu: Kviz) jeste Banca Intesa a. d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Milentija Popovića 7b, PIB: 100001159, MB: 07759231 (u daljem tekstu: Organizator). Kviz se priređuje u cilju finansijske edukacije korisnika u okviru Nedelje štednje 2020. godine i promocije proizvoda kompanije Intesa Invest.

Učestvovanjem u Kvizu potvrđujete da ste se prethodno upoznali sa Informacijom o obradi podataka o ličnosti u kvizu „The Price of Your Dreams“ i da ste saglasni sa obradom podataka o ličnosti od strane Banca Intesa a. d. Beograd.

Pravila Kviza (u daljem tekstu: Pravila) objavljena su na stranici kviza na sajtu Banke www.bancaintesa.rs.

1. PRAVO UČESTVOVANJA

Kviz je otvoren za fizička lica, državljane Republike Srbije, s prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, korisnike društvene mreže Facebook, koji na istoj prate stranicu Banca Intesa. (u daljem tekstu: Učesnici).
Zaposleni i članovi uže porodice zaposlenih kod Organizatora ne mogu učestvovati u Kvizu. Učesnici Kviza ne mogu biti pravna lica.

2. TRAJANJE KVIZA

Kviz se održava od 31. 10. do 6. 11. 2020. godine, zaključno sa 17.00 časova.

3. KAKO UČESTVOVATI

Kviz podrazumeva objavu tri nagradna pitanja na stranici Banca Intesa na društvenoj mreži Facebook. Pitanja će biti zatvorenog tipa sa po tri ponuđena odgovora, a korisnici će na njih odgovarati ispisivanjem opcije a, b, c ili d u okviru komentara ispod objave.

Svaki korisnik ima pravo da ostavi samo jedan komentar s odgovorom ispod svakog nagradnog pitanja. Ukoliko isti korisnik ostavi dva ili više komentara s različitim odgovorima na nagradno pitanje, biće automatski diskvalifikovan.

4. ODABIR DOBITNIKA

Za svako od nagradnih pitanja, biće nagrađeno prvih deset učesnika koji okviru komentara ispod pojedinačne objave ispišu tačan odgovor.

Nagradna pitanja biće objavljena 31. 10., 2. 11. i 4. 11. 2020. godine u 14h, a informacija o tačnom odgovoru i spisku dobitnika svakog pojedinačnog nagradnog pitanja biće objavljena sledećeg dana (1. 11., 3. 11. i 5. 11. 2020. godine) u 14h u okviru komentara ispod objave. Radi slanja nagrade dobitnicima, ova informacija sadržaće i instrukciju korisnicima da se jave u inboks profila Banke i dostave podatke o imenu i prezimenu, adresi i broju telefona.

Ukoliko se dobitnici u okviru svakog od nagradnih pitanja ne jave u roku od 24 sata od trenutka objave spiska dobitnika, biće kontaktiran prvi sledeći Učesnik koji je tačno odgovorio na nagradno pitanje u okviru objave.

Nagrade iznenađenja biće dodeljene 6. 11. 2020. godine u okviru objave na stranici Banke na društvenoj mreži Facebook. Nagrade iznanađena biće dodeljene korisnicima koji su prvi tačno odgovorili na svako od nagradnih pitanja (prvoplasirani u okviru svakog od nagradnih pitanja).

5. NAGRADA

Fond nagrada sastoji se od ukupno 33 (trideset i tri) nagrade, i to:

• Osnovne nagrade: 30 x led sijalica
• Nagrade iznenađenja: 3 x vaučer u vrednosti od 3.000 dinara koji se može zameniti isključivo za investicione jedinice investicionih fondova Intesa Invest Cash Dinar i Intesa Invest Comfort Euro do 31. 12. 2020. godine

Preuzimanje nagrade: Nagrade će dobitnicima biti poslate preporučenom poštom.

Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu osnovnu nagradu, kao i jednu nagradu iznenađenja.

Učesnici koji osvoje nagradu iznenađenja imaju pravo da je poklone nekom drugom fizičkom licu uz obavezu da prethodno obaveste Banca Intesa na marketing@bancaintesa.rs.

Učesnici će biti diskvalifikovani iz Kviza ukoliko koriste lažne profile. Lažnim profilima smatraće se svi oni za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu učestvovanja u Kvizu. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na neodgovaranje na instrukciju objavljenu uz spisak dobitnika u roku od 24 sata. Organizator može prema sopstvenoj diskreciji diskvalifikovati svakog Učesnika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da koristi lažne podatke kako bi učestvovao u Kvizu.

Učesnici nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora Kviza prema dobitnicima.

Organizator se ni pod kojim uslovima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promene, smetnje, prekide, diverzije ili zamene, nedostupnost nagrade zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu uticati na dostupnost ili uživanje nagrade, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korišćenjem bilo kakvog oblika transporta koji je uključen u nagradu. Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obaveza proizlazi iz razloga više sile, niti ukoliko uručenje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je Učesnik ostavio netačni.

Svi Učesnici su odgovorni za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Kvizu (uključujući, bez ograničenja, troškove pristupa internetu). Troškovi prijave za Kviz putem interneta mogu varirati.

6. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Ni u jednom slučaju Organizator ili bilo koja treća osoba, ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice, neće se smatrati odgovornim za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete koje bi mogle nastati usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe veb stranice, ili usled kršenja bilo kog jemstva, učestvovanja u Kvizu ili na drugom mestu.

Ukoliko imaju nekih nedoumica u vezi s ovim Kvizom, Učesnici mogu uputiti pitanje na adresu elektronske pošte: nagradnaigra@bancaintesa.rs.
Organizator ne snosi odgovornost ako Učesnici iz bilo kog razloga ne uspeju da pristupe stranici na kojoj se nalazi kviz ili se u toku odgovaranja na pitanja u Kvizu dogode smetnje tehničke prirode – loša internet konekcija, kvar na računaru, nestanak struje itd. – koje mogu uticati na učestvovanje.
Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme i s vremena na vreme, bez ikakve odgovornosti, menja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Kviz, uz prethodno obaveštenje Učesnika na internet stranici Banke.
Kako bi učestvovali u Kvizu, Učesnici prihvataju sve uslove i pravila Kviza.