Obustavljanje nagradne igre "Banca Intesa i Mastercard vas vode na polufinale UEFA Champions League"

Obaveštavamo vas da je Banca Intesa donela odluku da obustavi sprovođenje nagradne igre u robi i uslugama pod nazivom ,,Banca Intesa i Mastercard vas vode na polufinale UEFA Champions League’’, a u skladu s novonastalom situacijom, odnosno uvođenjem vanrednog stanja u zemlji, kao i na osnovu zvanične odluke UEFA da do daljnjeg odloži održavanje utakmica UEFA Champions League, čime je onemogućena realizacija prve nagrade ,,Put na polufinalnu utakmicu UEFA Champions League’’.