4% popusta na plaćanje računa Infostan Tehnologije

Sačuvajte svoju Banca Intesa Mastercard kreditnu karticu* u okviru vašeg online naloga ili mobilne aplikacije e.Sanduče, platite njom svoj račun za Infostan za oktobar ili novembar do kraja 2020. godine i ostvarite dodatnih 4% popusta na račun za sledeći mesec.

Period kampanje: 1.11.2020. - 31.12.2020.
Informacije i detaljan mehanizam kampanje su dostupni na infostan.rs

*Izdate na teritoriji Republike Srbije.
**Dodatni popust se ostvaruje pored svih redovnih popusta JKP „Infostan Tehnologije“ i prava na subvencionisanje. Važi za prvih 25.000 korisnika.
***Ostvareni popust se može iskoristiti za račun za novembar 2020. godine ili decembar 2020. godine na način koji će biti definisan nakon izvršenog elektronskog plaćanja.