Mešovito životno osiguranje Classic

Classic osiguranje je mešovito životno osiguranje koje Vam istovremeno pruža štednju i životno osiguranje u slučaju smrti. Ova vrsta osiguranja životnog osiguranja nudi kompletno pokriće jer sa jedne strane pruža mogućnost štednje novca za zrelije godine i ujedno kroz osiguranje, obezbeđuje finansijsku podršku porodici u slučaju smrti osiguranika.

U slučaju doživljenja ugovorenog trajanja osiguranja, osiguraniku odnosno korisniku osiguranja navedenom u polisi, isplaćuje se ugovorena osigurana suma za doživljenje isteka osiguranja i dobit ostvarena u toku trajanja osiguranja. U slučaju smrti osiguranika, korisniku osiguranja navedenom u polisi (najčešće je to najbliži član porodice) isplaćuje se ugovorena osigurana suma za slučaj smrti osiguranika i do tada pripisana dobit.

Da bi pokriće uz ovaj program mešovitog životnog osiguranja bilo još sveobuhvatnije, na raspolaganju su vam različita dopunska osiguranja i to: osiguranje od nastupanja težih bolesti, osiguranje od malignih bolesti, osiguranje od posledica nezgode, osiguranje za slučaj hirurških intervencija i Best doctors osiguranje koje pokriva troškove lečenja težih oboljenja u inostranstvu.

Mešovito životno osiguranje ugovara se sa trajanjem od minimalno 10, a najviše 30 godina. Premija osiguranja može se plaćati u u godišnjim, polugodišnjim, tromesečnim ili mesečnim ratama.

Primeri:

Za uplatu godišnje premije od 500 evra, obezbeđujete osiguranu sumu od 10.169 evra za slučaj doživljenja, odnosno smrtnog slučaja u toku trajanja ugovora o osiguranju.

Osiguranik je muškarac starosti 40 godina, a ugovor o osiguranju zaključen je sa trajanjem od 20 godina, uz godišnju premiju od 500 evra. Osigurana suma iznosi 9,73 evra, uvećana za pripisanu dobit.