Laki Keš kredit u dinarima

Pravo rešenje u situacijama kada vam je brzo potrebna manja količina novca

Laki Keš gotovinski kredit možete dobiti bez obzira na to da li zaradu ili penziju primate preko platnog računa u Banca Intesa ili ne, a zahtev možete podneti putem Intesa Online usluge elektronskog bankarstva, kao i u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Iskoristite aktuelne sezonske ponude turističkih aranžmana, a ukoliko vam je potreban dodatni novac na raspolaganju vam je Laki keš


  • Niža naknada za obradu kreditnog zahteva do 31.03.2020. za klijente i neklijente zaposlene na neodređeno
  • Fiksna rata u dinarima tokom celog perioda otplate
  • Bez obaveze prijema zarade u Banca Intesa
  • Minimalna sredstva obezbeđenja u vidu samo jedne menice
  • Uslovi kredita za klijente
  • Uslovi kredita za neklijente
  • Reprezentativni primer za klijente
  • Reprezentativni primer za neklijente
  • Kreditni kalkulator
Laki Keš gotovinski kredit u dinarima
Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita20.000 - 120.000 RSD
Period otplate6 ili 12 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
klijenti*klijenti**
7,95% fiksna14% fiksna
Instrumenti obezbeđenja1 menica
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva*1% na iznos kredita
**2% na iznos kredita

1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova
* Navedeni uslovi važe za fizičko lice do 31.3.2020.godine, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

**Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na određeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.
Laki Keš gotovinski kredit u dinarima
Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita20.000 - 120.000 RSD
Period otplate6 ili 12 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
neklijenti*neklijenti**
7,95% fiksna14% fiksna
Instrumenti obezbeđenja1 menica
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva*1% na iznos kredita
**3% na iznos kredita
1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova
* Navedeni uslovi važe za fizičko lice do 31.3.2020.godine, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja ne primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

**Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na određeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.
Reprezentativni primer za klijente na dan 13.02.2020.
Vrsta kreditaLaki keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje


Klijenti *klijenti**
Iznos kredita
100.000 RSD100.000 RSD
Period otplate

12 meseci
12 meseci
Mesečna rata

8.701 RSD
8.986,48 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)

7.95%, fiksna
14%, fiksna
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

105.707 RSD
110.133,71 RSD
EKS

(na godišnjem nivou)


11,08%20,40%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva***
1.000 RSD
2.000 RSD
1 menica
50 RSD50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa
246 RSD246 RSD

* Reprezentativni primer važi za fizičko lice do 31.03.2020.godine , zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

** Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na određeno vreme, koje prima platu.

*** Naknada za obradu kredita je uračunata u ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Reprezentativni primer za neklijente na dan 13.02.2020.
Vrsta kreditaLaki keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje


neklijenti *neklijenti**
Iznos kredita
100.000 RSD100.000 RSD
Period otplate

12 meseci
12 meseci
Mesečna rata

8.701 RSD
8.986,48 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)

7.95%, fiksna
14%, fiksna
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

105.707 RSD
110.133,71 RSD
EKS

(na godišnjem nivou)


11,08%22,80%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva***
1.000 RSD
3.000 RSD
1 menica
50 RSD50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa
246 RSD246 RSD

* Reprezentativni primer važi za fizičko lice do 31.03.2020.godine , zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

** Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na određeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa Banca Intesa.

*** Naknada za obradu kredita je uračunata u ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Kreditni kalkulator

Izračunajte svoju ratu keš kredita uz naš kreditni kalkulator.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita,Iznos kredita (RSD)
20.000,00
120.000,00
Broj rata
6
12
Iznos rate (RSD)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

Potrebna dokumenta