Laki Keš gotovinski kredit u dinarima

Najlakši i najbrži put do keša.

Pravo rešenje u situacijama kada vam je brzo potrebna manja količina novca

Laki Keš gotovinski kredit možete dobiti bez obzira na to da li zaradu ili penziju primate preko platnog računa u Banca Intesa ili ne, a zahtev možete podneti putem Intesa Online usluge elektronskog bankarstva, kao i u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Još povoljniji Laki keš!
Od sada korisnicima platnih računa Banca Intesa na raspolaganju su još povoljniji uslovi. Iskoristite ponudu koja važi do 30.9.2019. godine.

  • Povoljnija kamatna stopa*
  • Fiksna rata u dinarima tokom celog perioda otplate
  • Brza i jednostavna procedura
  • Minimalna sredstva obezbeđenja u vidu samo jedne menice
* Ponuda važi za fizička lica, zaposlena na neodređeno vreme, koje primaju platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa do 30.9.2019. godine.
  • Osnovne informacije
  • Reprezentativni primer za klijente
  • Reprezentativni primer za neklijente
  • Kreditni kalkulator za klijente
Laki Keš u dinarima
Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita20.000 - 120.000 RSD
Period otplate6 ili 12 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
klijenti*ostali građani**
6,5% fiksna7,95% fiksna
Instrumenti obezbeđenja1 menica
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva2% na iznos kredita, jednokratno unapred za klijente*
3% na iznos kredita, jednokratno unapred za ostale građane**
1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova
* Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.
**Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja ne primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.
Navedeni uslovi važe do 30.09.2019.godine
Reprezentativni primer za klijente* kalkulacija EKS 01.04.2019

Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita
100.000 RSD
Period otplate
12 meseci
Mesečna rata
8.635 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
6,5% fiksna
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 105.617,33 RSD
EKS
(na godišnjem nivou)

11,52%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva**
2.000 RSD
1 menica

Izveštaj kreditnog biroa


50 RSD

246 RSD


* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

** Naknada za obradu kredita je uračunata u ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Reprezentativni primer za neklijente*, kalkulacija EKS 01.04.2019.

Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita
100.000 RSD
Period otplate
12 meseci
Mesečna rata
8.703 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
7,95% fiksna
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu
107.433,71 RSD
EKS
(na godišnjem nivou)

15,39%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva**
3.000 RSD
1 menica

Izveštaj kreditnog biroa


50 RSD

246 RSD


*Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja ne primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

** Naknada za obradu kredita je uračunata u ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Kreditni kalkulator

Iznos kredita,Iznos kredita (RSD)
20.000,00
120.000,00
Broj rata
6
12
Iznos rate (RSD)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

Potrebna dokumenta