Kredit za kupovinu vozila od pravnih i fizičkih lica u RSD

Specijalna ponuda važi do
31.12. 2018.

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer

Vrsta kreditaKredit za kupovinu vozila od pravnih i fizičkih lica u RSD
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kreditaZa kupovinu od pravnih lica 200.000 - 3.600.000 RSD
Za kupovinu od fizičkih lica 200.000 - 1.650.000 RSD
Iznos kredita može se uvećati za iznos premije polise kasko osiguranja koju izdaje osiguravajuća kompanija. Iznos kredita se kod kupovine od fizičkog lica može uvećati za iznos poreza za prenos apsolutnih prava

Učešće

Bez učešća

Period otplate

18 - 84 meseca (18, 24, 36, 48, 60, 72, 84)

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Klijenti**Ostali

8,49%, fiksna9,49%, fiksna
Instrumenti obezbeđenja

• 1 menica sa klauzulom bez protesta
• Zaloga na vozilu, bez prava prodaje založenog vozila do konačne otplate kredita (samo za kredite preko 1.200.001 RSD)
• Kasko osiguranje vozila obavezno za ceo period otplate kredita, polisa vinkulirana u korist Banke do otplate kredita (samo za kredite preko 1.200.001 RSD)

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva1% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred za klijente*
2% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred za ostale građane

1 menica50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Kasko osiguranje (samo za kredite preko 1.200.001 RSD), naknada za upis založnog prava u Registar založnog prava prema tarifi Agencije za privredne registre, iznos poreza za prenos apsolutnih prava.

*

Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodredjeno vreme, koje prima platu preko tekućeg računa u Banca Intesa.

Vrsta kreditaKredit za kupovinu vozila od pravnih i fizičkih lica u RSD
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos profakture300.000 RSD600.000 RSD
Iznos kredita300.000 RSD600.000 RSD
Učešće//
Period otplate84 meseca
84 meseca
Mesečna rata5,348RSD9,532RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
8,49%, fiksna
EKS

(na godišnjem nivou)

9,39%9,32%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva3.000 RSD
6.000 RSD
1 menica50 RSD50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa246 RSD246 RSD

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita (EUR)
2.000,00
30.000,00
Učešće
30,00%
30,00%
Broj rata
18
84
Iznos rate (EUR)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera