Kredit za kupovinu vozila od pravnih i fizičkih lica indeksiran u evrima

Specijalna ponuda važi do 31.12.2018.

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer

Vrsta kreditaKredit za kupovinu vozila od pravnih i fizičkih lica indeksiran u evrima
Valuta kreditaEUR
Kriterijum za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita
  • Za kupovinu od pravnih lica 2.000 -30.000 EUR

  • Za kupovinu od fizičkih lica 2.000 - 13.400 EUR

Iznos kredita može se uvećati za iznos premije polise kasko osiguranja koju izdaje osiguravajuća kompanija. Iznos kredita se kod kupovine od fizičkog lica može uvećati za iznos poreza za prenos apsolutnih prava

UčešćeMinimum 30% učešća od bruto vrednosti kredita
Period otplate18 - 84 meseca (18,24,36,48,60,72,84)
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
4,50%, fiksna kamata za klijente*
6,50% fiksna za ostale gradjane


Instrumenti obezbeđenja

- 1 (jedna) menica sa klauzulom bez protesta
- zaloga na vozilu, bez prava prodaje založenog vozila do konačne otplate kredita - (samo za kredite preko 10.001 EUR)
- kasko osiguranje vozila za ceo otplatni period vinkulirano u korist Banke
(samo za kredite preko 10.001 EUR)

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva1% za klijente* 2% za ostale građane
1 menica50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Kasko osiguranje (samo za kredite preko 10.001 EUR), Naknada za upis založnog prava u Registar založnog prava prema tarifi Agencije za privredne registre (samo za kredite preko 10.001 EUR).

*Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodredjeno vreme, koje prima platu preko tekućeg računa u Banca Intesa
Vrsta kreditaKredit za kupovinu vozila od pravnih i fizičkih lica indeksiran u evrima
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos profakture6.000 EUR10.000 EUR
Iznos kredita4.200 EUR7.000 EUR
Učešće1.800 EUR3.000 EUR
Period otplate60 meseci84 meseca
Mesečna rata78,43 EUR97,52 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
4,50% fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)
5,12%4,99%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva42 EUR
70 EUR
1 menica50 RSD50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa246 RSD 246 RSD

*Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodredjeno vreme, koje prima platu preko tekućeg računa u Banca Intesa.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita (EUR)
2.000,00
30.000,00
Učešće
30,00%
30,00%
Broj rata
18
84
Iznos rate (EUR)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera