Kredit za kupovinu novih vozila od pravnih lica indeksiran u evrima

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer za klijente
  • Reprezentativni primer za neklijente

Vrsta kreditaKredit za kupovinu novih vozila od pravnih lica indeksiran u evrima
Valuta kreditaEUR
Kriterijum za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita3.000 EUR-30.000 EUR (neto iznos kredita bez uključenih sredstava učešća). Iznos kredita može se uvećati za iznos premije polise kasko osiguranja koju izdaje osiguravajuća kompanija
UčešćeMinimum 30% učešća od bruto vrednosti kredita
Period otplate

18 - 36 meseci (18,24,36)

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Klijenti*Ostali**

4%, fiksna 5,10% fiksna
Instrumenti obezbeđenja

- 1 (jedna) menica sa klauzulom bez protesta
- zaloga na vozilu (bez prava prodaje založenog vozila do konačne otplate kredita) -samo za kredite preko 10.001 EUR)
- kasko osiguranje vozila za ceo otplatni period vinkulirano u korist Banke klauzulom "bez protesta"
(samo za kredite preko 10.001 EUR)

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva2% za klijente*
3% za ostale građane**
1 menica50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Kasko osiguranje (samo za kredite preko 10.001 EUR), Naknada za upis založnog prava u Registar založnog prava prema tarifi Agencije za privredne registre (samo za kredite preko 10.001 EUR),
*Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

**Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja ne primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.

Vrsta kreditaKredit za kupovinu novih vozila od pravnih lica indeksiran u evrima
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos profakture6.000 EUR10.000 EUR
Iznos kredita4.200 EUR7.000 EUR
Učešće1.800 EUR3.000 EUR
Period otplate36 meseci36 meseci
Mesečna rata124,12 EUR207 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
4%, fiksna
EKS

(na godišnjem nivou)

5,59%5,57%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu
4.555 EUR
7.590 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva84 EUR
140 EUR
1 menica50 RSD50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa246 RSD246 RSD

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.

Vrsta kreditaKredit za kupovinu novih vozila od pravnih lica indeksiran u evrima
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos profakture6.000 EUR10.000 EUR
Iznos kredita4.200 EUR7.000 EUR
Učešće1.800 EUR3.000 EUR
Period otplate36 meseci36 meseci
Mesečna rata126,23 EUR210,36 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
5,10%%, fiksna
EKS

(na godišnjem nivou)

7,51%7,49%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu
4,672,31 EUR
7,786 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva126 EUR
210 EUR
1 menica50 RSD50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa246 RSD246 RSD

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa.