Sredstva autorizacije

Plaćajte brzo, lako i sigurno.

Na brz, jednostavan i siguran način novim sredstvima autorizacije potvrdite bilo koju transakciju plaćanja putem Intesa Online.

U bilo kojoj ekspozituri Banke zatražite jedno od dva nova sredstva autorizacije, zavisno od mobilnog uređaja koji koristite:

  1. SMS jednokratna lozinka dostupno na svim telefonima
  2. mToken – dostupan na smart mobilnim uređajima sa Android i iPhone operativnim sistemima.

Napomena: Nije moguće koristiti obe vrste autorizacije, SMS jednokratnu lozinku i mToken. Korišćenje jedne vrste autorizacije isključuje korišćenje druge.

  • SMS jednokratna lozinka – Da biste koristili ovo sredstvo autorizacije, potrebno je da prijavite broj mobilnog telefona na koji će vam, prilikom obavljanja transakcije putem Intesa Online aplikacije, stizati jednokratna lozinka, koju ćete upisivati u za to predviđeno mesto u samoj aplikaciji i na taj način kompletirati transakciju.
  • mToken – Zavisno od mobilnog uređaja koji koristite, potrebno je da s nekog od dostupnih marketa (Google Play ili Apple Store) jednostavno preuzmete aplikaciju Intesa Mobi. U okviru nje nalaze se:
    – mToken
    – funkcionalnosti za neregistrovane klijente, tzv. funkcionalnosti pre logovanja (Lokacije, Demo, Kontaktirajte s nama)
    – Intesa Mobi (usluge mobilnog bankarstva), dostupan isključivo korisnicima koji su se registrovali za ovu uslugu.