E-banking terminali

Plaćajte brzo, jednostavno i bez naknade!

E-banking terminali su samouslužni uređaji u ekspoziturama Banca Intesa pomoću kojih možete jednostavno, brzo i sigurno obaviti bilo koje plaćanje sa svog platnog računa, proveriti stanje ili odštampati izvode poplatnim računima i kreditnim karticama.

E-banking terminali namenjeni su fizičkim licima, klijentima Banca Intesa, koji poseduju aktivnu MasterCard ili Visa platnu karticu. Korišćenje usluga na ovim uređajima dostupno je 24 sata, sedam dana u nedelji, u ekspoziturama označenim sa „Zona 24”, dok je u ostalim ekspoziturama sa E-banking terminalom korišćenje uređaja dostupno tokom radnog vremena ekspoziture.

Pomoću E-banking terminala možete:

  • Obaviti bilo koje plaćanje sa svog platnog računa i odštampati potvrdu o primljenom nalogu za plaćanje
  • Proveriti stanje na platnim računima i odštampati izvod računa
  • Proveriti stanje na platnim karticama i odštampati izvode kreditnih kartica

Plaćanje

Za sva plaćanja izvršena na E-banking terminalima naknada se neće naplaćivati do 31. 12. 2019. godine.

Mogućnost plaćanja dostupna je isključivo korisnicima debitnih platnih kartica Banca Intesa koje su vezane za platni račun.

Sigurnost

Platne kartice Banca Intesa zaštićene su savremenom čip-tehnologijom i PIN kodom. Čip je jedinstven i ne može se kopirati, dok je PIN kod dostupan samo korisniku kartice. U slučaju gubitka kartice i pokušaja neovlašćene upotrebe, nakon tri neuspešna unosa PIN koda kartica se blokira.