• Nema predloga

Kako da pređem na novo digitalno bankarstvo?

Imam staro, želim novo...

Portal za aktivaciju novog digitalnog bankarstva


Posetite stranicu za migraciju i u nekoliko koraka pređite na novo Banca Intesa digitalno bankarstvo.

Saznajte više

Koristite Intesa Online ili Intesa Mobi?

Ukoliko ste korisnik postojeće Intesa Online ili Intesa Mobi aplikacije, pređite na novo digitalno bankarstvo u nekoliko jednostavnih koraka koje možete pronaći u nastavku.

Saznajte kako

Novo digitalno bankarstvoOstvarite sve prednosti inovativnih funkcionalnosti u okviru novog digitalnog bankarstva.


Saznajte više
Korak 1

Korak 1

Unos ličnih podataka

Pristupite portalu za pokretanje procesa aktivacije novog digitalnog bankarstva OVDE ili na stranici za prijavu aplikacije elektronskog bankarstva. Na samom početku potrebno je da unesete lične podatke. 

*Ukoliko pristupate sa mobilnog telefona pretraživač je potrebno pozicionirati horizontalno (landscape mode) kako bi svi podaci za unos bili vidljivi. 

Korak 2 - za korisnike Intesa Online

Korak 2 - za korisnike Intesa Online

Unos jednokratne lozinke - SMS OTP

Ukoliko ste za potvrdu plaćanja na Intesa Online koristili SMS OTP,  u tom slučaju će vam stići jednokratna lozinka kroz SMS koju je potrebno uneti u formu. 

 

Korak 2 - za korisnike Intesa Mobi

Korak 2 - za korisnike Intesa Mobi

Unos jednokratne lozinke - mToken

Ukoliko koristite Intesa Mobi aplikaciju potrebno je da generišete jednokratnu lozinku kroz opciju mToken na početnoj strani aplikacije.

  • Unesite Referencu u mToken aplikaciju i generišite jednokratnu lozinku unosom PIN-a

  • Zatim unesite generisanu Jednokratnu lozinku u formu na sajtu Banke

 

 

Korak 3

Korak 3

Preuzmite aplikaciju

Izaberite jednu od navedenih prodavnica i skenirajte QR kod kamerom mobilnog telefona kako biste automatski pronašli aplikaciju. Ukoliko želite, aplikaciju možete pronaći pod imenom "Banca Intesa Mobi".