Sefovi

Uz ostale usluge namenjene fizičkim licima, klijentima Banke, nudimo usluge zakupa sefova na više lokacija u našim ekspoziturama:

  • Beograd, Knez Mihailova 30 – klasični i elektronski samoposlužujući sefovi ( 8 veličina)
  • Beograd, Kolarčeva 5 – klasični sefovi (u 5 veličina)
  • Šabac, Gospodar Jevremova 44 - klasični sefovi (u 4 dimenzije)
  • Pančevo, Štrosmajerova 1 - klasični sefovi (u 3 dimenzije)
  • Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 2 - klasični sefovi (u 2 dimenzije)
  • Subotica, Štrosmajerova 6 - klasični sefovi (u 6 dimenzija) i
  • Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 4 - klasični sefovi (u 13 dimenzija) .
Procedura zakupa sefova je veoma jednostavna – dovoljno je da se obratite Banci sa zahtevom za zakup sefa navodeći željenu veličinu sefa i rok zakupa, a od dokumenata vam je potreban važeći identifikacioni dokument. Elektronski samoposlužujući sefovi predstavljaju poslednju reč tehnologije korišćenja sefova i jedini su ovog tipa u našoj zemlji. Pored izuzetne sigurnosti, klijentima garantuju maksimalnu zaštitu i diskreciju koja se, pored klasičnih ključeva, obezbeđuje i elektronskom karticom za sefove – Safecard. Kompletno poslovanje sa sefovima prati se elektronskim putem preko centralnog kompjutera, koji registruje vreme ulaska, vreme provedeno u boksu, zauzetost boksa i sl., a sve sa ciljem garantovanja maksimalne sigurnosti našim klijentima.

Cene zakupa trenutno iznose: