• Nema predloga

Kreditna linija EBRD za energetsku efikasnost

Podrška EBRD

Banca Intesa a. d. Beograd i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su 23. 10. 2018. godine ugovor o korišćenju kreditne linije u okviru programa pod nazivom „EU / EBRD Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II“ (Kreditna linija za finansiranje projekata održive energije na Zapadnom Balkanu II WeBSEFF II).

Ugovor o zajmu je zaključen u iznosu od 15.000.000 evra i ova sredstva koristiće se za finansiranje podobnih projekata čiji je cilj smanjenje potrošnje energije od minimum 20%, ili smanjenje emisije CO₂ od minimum 20%.

U cilju uspešne realizacije pojedinačnih projekata, EBRD je obezbedio svim potencijalnim korisnicima ove kreditne linije besplatnu konsultantsku pomoć eksperata iz ove oblasti.

Uslovi kreditiranja

Korisnici kreditne linije

Korisnici mogu biti:

  • privatna preduzeća bez obzira na veličinu
  • javna komunalna preduzeća i lokalne samouprave,
  •  ESCO kompanije (Energy Saving Companies) zadužene za realizaciju projekata energetske efikasnosti u saradnji sa jednom ili više lokalnih samouprava

Investicioni podsticaji / bespovratna sredstva

Krajnji korisnici, nakon uspešne realizacije investicionog projekta, imaju pravo na bespovratna sredstva, i to klijenti iz privatnog sektora u visini 5-10%, a klijenti iz javnog sektora u visini 10-15% odobrenog kredita

Namena sredstava kreditne linije

Sredstva kreditne linije se mogu koristiti za:

  • kupovinu, rekonstrukciju ili proširenje osnovnih sredstava (zgrade, oprema, mašine) koji za cilj imaju povećanje energetske efikasnosti preduzeća
  • finansiranje izgradnje obnovljivih izvora energije manjih dimenzija,
  • projekte energetske efikasnosti u javnom i privatnom zgradarstvu,
  • projekte poboljšanja energetske efikasnosti opštinske infrastrukture i opreme.

Uslovi kreditiranja:

  • maksimalan iznos kredita: EUR 2.000.000 za klijente iz privatnog sektora, odnosno EUR 2.500.000 za klijente iz javnog sektora
  • rok kredita: do 7 godina
  • grace period: do 2 godine

Kontakt imejlsme@bancaintesa.rs

Banca Intesa koristi „kolačiće“ kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadražaja.
Za više informacija kliknite na Postavka kolačića. (POLITIKA PRIVATNOSTI)