• Nema predloga

Kreditna linija EBRD za konkurentnost

Podrška Evropske banke za obnovu i razvoj

Banca Intesa i Evropska banka za obnovu i razvoj su juna 2019. godine potpisale ugovor o korišćenju nove kreditne linije u iznosu od EUR 15.000.000 u okviru programa pod nazivom "EBRD SME Competitiveness programme WeB-SME-CSP" (Kreditna linija za podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća).

Korisnici kreditne linije EBRD za konkurentnost malih i srednjih preduzeća

U cilju uspešne realizacije pojedinačnih projekata, EBRD je obezbedio svim potencijalnim korisnicima ove kreditne linije besplatnu konsultantsku pomoć od strane eksperata iz ove oblasti.

Korisnici mogu biti mala i srednja preduzeća po EU kriterijumima:

  • Manje od 250 zaposlenih
  • Prihodi manji od 50 miliona EUR
  • Ukupna aktiva manja od 43 miliona EUR
  • Da su većinski u privatnom vlasništvu

Broj zaposlenih je obavezujući uslov. U pogledu finansijskih kriterijuma, dovoljno je ispunjenje samo jednog od dva gore navedena kriterijuma.

Investicioni podsticaji / bespovratna sredstva

Krajnji korisnici, nakon uspešne realizacije investicionog projekta, imaju pravo na bespovratna sredstva u visini od 15% kredita.

Bespovratna sredstva su obezbeđena iz Regionalnog programa za Podršku konkurentnosti malih i srednjih preduzeća finansiranog IPA fondovima.

Uslovi kreditiranja

Uslovi kreditiranja su sledeći:

  • Maksimalan iznos kredita: EUR 1.000.000
  • PDV ne može biti finansiran
  • Rok kredita: 4 do 5 godina
  • Grejs period: do 2 godine

Namena sredstava kreditne linije

Projekti koji će biti finansirani kreditima iz ove kreditne linije su:

  1. Investicije u industrijske objekte, opremu,
  2. Investicije u softver, poboljšanje upravljačkih sistema preduzeća i opšta nadogradnja i modernizacija, a sve pod uslovom i sa ciljem povećane usklađenosti sa jednom ili više Direktiva Evropske Unije na polju zaštite okoline, bezbednosti radnika i bezbednosti i kvaliteta proizvoda.

Mogu se finansirati isključivo novi projekti, odnosno projekti čija je realizacija započela nisu prihvatljivi.

Konsultanti

Ocena prihvatljivosti projekta će biti obavljena od strane Projektnog Konsultanta / tehničke pomoći obezbeđenog od strane EBRD.

Verifikacioni konsultant, po završetku projekta, proverava da li su ciljevi EBRD kreditne linije za konkurentnost ispunjeni, odnosno da li je projekat završen u skladu sa relevantnim Investicionim Planom o čemu i izdaje odgovarajuću potvrdu što će biti signal da se klijentu mogu isplatiti odgovarajuća podsticajna sredstva.

Banca Intesa koristi „kolačiće“ kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.
Za više informacija kliknite na Postavka kolačića. (POLITIKA PRIVATNOSTI)