• Nema predloga

COSME kredit

Krediti sa garancijom EIF

Na osnovu Ugovora koji je Banca Intesa potpisala sa Evropskim investicionim fondom (EIF), od 08.12.2016. godine u ponudu smo uvrstili kredite za obrtna sredstva - COSME.

Suština novog proizvoda je da će svaki pojedinčani plasman plasiran u okviru datog programa biti pokriven garancijom EIF-a u visini 50% kredita.

Na ovaj način se klijentima omogućava povlačenje kredita za obrtna sredstva na rok duži od uobičajenog i bez čvrstih sredstava obezbeđenja. (hipoteke, zaloge.)

Karakteristike kredita

 • Klijenti koji mogu koristiti proizvod: Klijenti rezidenti čija je adresa sedišta na teritoriji na kojoj Republika Srbija ima punu državnu ingerenciju i za koje se može pribaviti Izveštaj kreditnog biroa preko Udruženja banaka Srbije, a koji posluju minimum 15 meseci i imaju kreditnu sposobnost za korišćenje kredita;
 • Segment klijenata: Postojeći i novi klijenti Banke, preduzetnici i pravna lica koji pripadaju segmentu malih i srednjih preduzeća;
 • Period na koji se kredit odobrava: 30 do 36 meseci;
 • Grejs period: 3 - 6 meseci;
 • Maksimalni iznos pojedinačnog kredita: 10.000 - 150.000 EUR;
 • Iznos depozita / Učešća: Bez obaveze učešća;
 • Valuta u kojoj se odobrava kredit i tip kursa: EUR u dinarskoj protivvrednosti – obračun se vrši po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj;
 • Namena kredita: Za nabavku obrtnih sredstava;
 • Način puštanja kredita: Prenosom na račun korisnika kredita ili na račun Prodavca / Pružaoca usluge;
 • Način otplate kredita: U jednakim mesečnim ratama u dinarskoj protivvrednosti primenom zvaničnog srednjeg kursa Narodne Banke Srbije na dan otplate rate;
 • Minimalna sredstva obezbeđenja: osam (8) blanko solo menica potpisanih i overenih od strane korisnika sa ovlašćenjima za korišćenje;

Banca Intesa koristi „kolačiće“ kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadražaja.
Za više informacija kliknite na Postavka kolačića. (POLITIKA PRIVATNOSTI)