Dina Business debit kartica

Sa Dina Business debit karticom u mogućnosti ste da:

  • Raspolažete novčanim sredstvima sa tekućeg računa
  • Podižete gotovinu sa bankomata u zemlji obeleženim DinaCard znakom
  • Plaćate na prodajnim mestima u zemlji obeleženim DinaCard znakom
Sa Dina Business debit karticom u mogućnosti ste da ostvarite i do 40% niže troškove platnog prometa za podizanje novca na bankomatu kao i plaćanja a u odnosu na trošak platnog prometa za podizanje novca u ekspozituri, na šalteru.

Informaciju o potrošnji po Dina Business kartici dostupna vam je u okviru izvoda tekućeg računa.

Detaljnije informacije o naknadama u vezi sa karticama, možete pogledati u Tarifniku naknada Banca Intesa

Visa Business Electron

Visa Business Electron je besplatna debitna kartica, vezana za tekući račun vašeg preduzeća, kojom možete:

• plaćati robu i usluge (troškove reprezentacije, poslovnih putovanja, troškove voznog parka, sitnog inventara i drugo) i
• podizati novac sa bankomata

Korišćenje ove kartice ima brojne prednosti:

• sredstva na računu vašeg preduzeća su vam uvek dostupna
• sigurnost - manji rizik od nošenja gotovine
• do 40 % niži troškovi platnog prometa za podizanje novca na bankomatu i plaćanje Visa Business Electron karticom, u odnosu na trošak platnog prometa za podizanje novca u ekspozituri, na šalteru.
popust pri kupovini goriva na Lukoil benziskim stanicama

Potrošnja u zemlji obračunava se u dinarima, dok se za potrošnju u inostranstvu zadužuje namenski devizni račun. U oba slučaja tekući račun vašeg preduzeća zadužuje se maksimalno do visine pokrića.

Kreditne kartice – Mastercard Business i Visa Business Gold

Mogućnost odloženog plaćanja do 40 dana bez kamate

Maksimalni limit određuje se u zavisnosti od vaše kreditne sposobnosti. Uz osnovnu Mastercard Business karticu možete dobiti i veći broj dodatnih kartica uz minimalni limit od 500 evra po svakoj. Visa Business Gold kreditna kartica je prestižna kartica sa minimalnim limitom od 5.000 evra.

Koriste se za plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu, po osnovu troškova službenih putovanja, reprezentacije i sl. Omogućavaju vam ostvarivanje popusta pri kupovini goriva na Lukoil benziskim stanicama.

Obaveze nastale u prethodnom periodu izmiruju se naknadno, nakon ispostavljanja specifikacije obračunatih obaveza, do 10. u narednom mesecu.

Mastercard Business

Visa Business Gold

.