Namenski tekući račun poljoprivrednika

Specijalni račun sa brojnim pogodnostima za poljoprivredne proizvođače

Banka je svoju bogatu punudu proizvoda za poljoprivredna gazdinstva proširila novim pogodnosima za sve vlasnike namenskih tekućih računa za poljoprivrednike koji su broj namenskog tekućeg računa iz Banca Intesa prijavili kod Uprave za trezor, uvođenjem dve vrste farmer Hit paketa:

  • Farmer Hit Basic paket - čine ga namenski tekući račun poljoprivrednika i Osnovni tekući račun fizičkog lica
  • Farmer Hit Plus paket - čine ga namenski tekući račun poljoprivrednika i Intesa Hit tekući račun fizičkog lica

Farmer Hit paket podrazumeva uvezanost namenskog tekućeg računa poljoprivrednika i tekućeg računa fizičkog lica, istog vlasnika. Ova veza se ogleda u tome što se celokupna uplaćena sredstva na namenski tekući račun automatski, redovno u određenim vremenskim intervalima prenose na tekući račun fizičkog lica. Na ovaj način data sredstva se mogu koristiti kroz pogodnosti proizvoda i usluga Intesa Osnovnog ili Intesa Hit tekućeg računa fizičkog lica.

Klijent može imati samo jedan Farmer Hit paket.

Oba paketa računa omogućavaju povoljniji prodajni kurs za efektivu (Intesa Hit) u slučaju oročavanja tih sredstava u Banci.

Dokumentacija potrebna za otvaranje računa:

  • Važeći identifikacioni dokument (lična karta/pasoš)
  • Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, koju klijent može dostaviti i dostaviti naknadno, nakon otvaranja namenskog računa