Farmer invest indeksiran u evrima

Uložite pametno u osnovna sredstva za poljoprivredu

  • Kredit može biti u dinarima ili indeksiran u evrima
  • Period otplate do 60 meseci za kredite u RSD ili do 120 meseci za kredite indeksirane u EUR
  • Grejs period do 24 meseca
  • Otplata u jednakim mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, anuitetima
  • Jednostavna i brza procedura

Namena kredita je kupovina mehanizacije, opreme, zemljišta, objekata u kojima će se obavljati poljoprivredna proizvodnja (hladnjače, farme i drugo), ulaganje u plastenike, staklenike, dugogodišnje zasade – voćnjaci, vinogradi, matično stočno stado, sisteme navodnjavanja i ostalo.

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
Farmer invest indeksiran u Eurima
Vrsta kreditaFarmer invest kredit indeksiran u EUR
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeEUR - U dinarskoj protivvrednosti*
Iznos kredita5.000 EUR – 500.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Učešće do 40%.
Period otplate12 - 120 meseci
Grejs period do 12 meseci ulazi u period otplate kredita.
Obračun kamate u grejs periodu vrši se mesečno.
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou
6M Euribor + 6,5% godišnja, promenljiva
Instrumenti obezbeđenja- 2 (dve) blanko solo menice potpisane od strane nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva - korisnika kredita
- jemstvo supružnika, ukoliko postoji
- jemstvo povezanog pravnog lica/ preduzetnika (6 menica sa meničnim ovlašćenjima + 1 za svaku dodatnu godinu otplate), ukoliko postoji
- hipoteka prvog reda na nekretninama procenjenim od strane ovlašćenog procenitelja prihvatljivog za Banku; Polisa osiguranja založene nekretnine, vinkulirana u korist Banke, izdata od osiguravajuće kompanije koja je prihvatljiva za Banku (ukoliko se uspostavlja hipoteka na poljoprivrednom zemljištu polisa osiguranja nije potrebna).
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

- Naknada za obradu zahteva za kredite sa rokom otplate do 36 meseci:
• 0,5% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.
- Naknada za obradu zahteva za kredite sa rokom otplate preko 36 meseci:
• 1% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.

2 menice

100 RSD

Izveštaj kreditnog biroa246 RSD za fizičko lice i 1.440,00RSD / 600,00 RSD za pravno lice ili preduzetnika
Uverenje o stanju poreskih obaveza680 RSD ***
Overa založne izjave10.080 RSD ***
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR ***
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR ***
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR ***
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD ***

*U RSD po srednjem kursu NBS.
** Usklađivanje kamatne stope sa visinom šestomesečnog EURIBOR-a će se vršiti polugodišnje (28. juna i 28. decembra), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal.

***Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja:
Bez dodatnih troškova
Detaljne uslove proizvoda pogledajte na linku.
Reprezentativni primer za klijente kalkulacija EKS na dan 3.4.2020.
Vrsta kreditaFarmer Invest kredit indeksiran u EUR
Valuta kreditaEUR
Kriterijum za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita 500.000 EUR*
Period otplate120 meseci
Šestomesečni anuitet
35.051,46 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
6M Euribor + 6,5% godišnja, promenljiva
(6M EURIBOR na dan 30.12.2019. iznosi -0,32%)

EKS
(na godišnjem nivou)
7,30%
Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 703.397,22 EUR*
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva5.000 EUR

2 menice

100 RSD

Izveštaj kreditnog biroa246 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza680 RSD **
Overa založne izjave10.080 RSD **
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR **
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR **
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR **
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD **

*U RSD po srednjem kursu NBS

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova