Saznajte koje su vam sve usluge na raspolaganju i bez odlaska u banku i, u aktuelnoj situaciji, uspešno upravljajte vašim finansijskim poslovanjem od kuće.

AKTIVIRAJTE BIZ MOBI BEZ ODLASKA U BANKU

Nakon aktivacije od kuće brzo i sigurno možete:
• obaviti transakcije u domaćem platnom prometu,
• pregledati dnevni i arhivski promet po dinarskim računima,
• pregledati izvode po dinarskim računima...

SAZNAJTE VIŠE >>>

POSEBAN NAMENSKI RAČUN ZA PRAVNA LICA

U skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru automatski je otvoren namenski račun.

SAZNAJTE VIŠE>>>


KORISTITE VAŠU KARTICU I NAKON ISTEKA DATUMA NJENOG VAŽENJA

Plaćajte vašom karticom na prodajnim mestima većih trgovinskih lanaca i podižite novac na bankomatima, čak i ako vam je istekao datum njenog važenja.

SAZNAJTE VIŠE>>>

PROGRAM FINANSIRANJA UZ GARANCIJU DRŽAVE

Banca Intesa je potpisala Ugovor sa Ministarstvom finansija Vlade Republike Srbije i Narodnom bankom Srbije (NBS) o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede sa ciljem ublažavanja negativnih posledica pandemije COVID-19 na domaće tržište.

SAZNAJTE VIŠE>>>

Stanovništvo