Obaveštavamo vas da je Narodna banka Srbije 22.12.2020. pomerila početak primene novih, dopunjenih naloga platnog prometa koji se obavlja sa inostranstvom, tako da je on sada 1.4.2021.

Obaveštavamo vas o izmenama u oblasti platnog prometa sa inostranstvom, koje su definisane Uputstvom Narodne banke Srbije, a čija primena počinje 1.4.2021. godine.

Izmene se tiču obaveznih polja koja se popunjavaju u okviru naloga platnog prometa koji se obavlja sa inostranstvom po osnovu uvoza i izvoza robe (šifra osnova 112). Uvode se tri obavezna polja u slučaju plaćanja ili naplate i to:
 
  • Broj fakture / profakture
  • Godina fakture / profakture
  • Iznos fakture / profakture
Nalog za naplatu/plaćanje može da sadrži više pojedinačnih faktura/profaktura po osnovu naplate ili plaćanja ka inostranstvu, pored kojih je moguće navesti i ostale osnove plaćanja ili naplate.
Naglašavamo da je potrebno da broj fakture/profakture koji se navodi u rasporedu priliva/nalogu za plaćanje odgovara broju navedenom u jedinstvenoj carinskoj ispravi.

Sve ostale elemente naloga za naplatu/plaćanje molimo da unosite na dosadašnji način.

Takođe Vas molimo da obratite posebnu pažnju na ispravnost unetih podataka u cilju adekvatnog izveštavanja Narodne banke Srbije, koja vrši kontrolu deviznog poslovanja.
Obavezu izveštavanja NBS imaju sve banke, dok je odgovornost za popunjenost i ispravnost podataka isključivo u Vašoj nadležnosti.

 

Stanovništvo