Saznajte koje su vam sve usluge na raspolaganju i bez odlaska u banku i, u aktuelnoj situaciji, uspešno upravljajte vašim finansijskim poslovanjem od kuće.

ZASTOJ U OTPLATI OBAVEZA


U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije, Banca Intesa Beograd Vam omogućava zastoj u otplati svih kreditnih obaveza prema Banci (moratorijum) koje dospevaju od 01.08. do 30.09.2020.

AKTIVIRAJTE BIZ MOBI BEZ ODLASKA U BANKU

Nakon aktivacije od kuće brzo i sigurno možete:
• obaviti transakcije u domaćem platnom prometu,
• pregledati dnevni i arhivski promet po dinarskim računima,
• pregledati izvode po dinarskim računima...

SAZNAJTE VIŠE >>>

POSEBAN NAMENSKI RAČUN ZA PRAVNA LICA

U skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru automatski je otvoren namenski račun.

SAZNAJTE VIŠE>>>


PROGRAM FINANSIRANJA UZ GARANCIJU DRŽAVE

Banca Intesa je potpisala Ugovor sa Ministarstvom finansija Vlade Republike Srbije i Narodnom bankom Srbije (NBS) o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede sa ciljem ublažavanja negativnih posledica pandemije COVID-19 na domaće tržište.

SAZNAJTE VIŠE>>>

Stanovništvo