U danima kada je većina nas kod kuće i kada za komuniciranje, informisanje ili razonodu mnogo više koristimo elektronsku poštu, internet i društvene mreže, od izuzetne važnosti je da vodimo računa o zaštiti ličnih i finansijskih podataka.
Zato vas pozivamo da, pored toga što se mi sa izuzetnom pažnjom odnosimo prema podacima naših klijenata i primenjujemo najviše bezbednosne standarde u poslovanju i vi upoznate moguće načine zloupotrebe i uz naše savete i preporuke sprečite da do njih dođe.

OPŠTE PREPORUKE

• Redovno proveravajte stanje i promet po svojim računima i platnim karticama putem Banca Intesa On-line i Intesa Mobi usluga elektronskog i mobilnog bankarstva ili putem SMS-a i prijavite Banci svaku sumnjivu ili neautorizovanu transakciju.
• Proveravajte mesečne izvode i sve stavke na izvodu i prijavite Banci svaku nelogičnost ili neslaganje.
• Aktivirajte uslugu SMS obaveštavaja o potrošnji po platnim karticama.

Komunikacija sa Bankom

Zaštitite se od onih koji se predstavljaju kao zaposleni Banca Intesa (na internetu ili preko telefona) i od vas zahteva podatke koje nakon toga mogu upotrebiti na neovlašćen način.
PAŽNJA: Treće lice može Vas kontaktirati putem telefona i od vas zahtevati podatke kao što su npr. korisničko ime, lozinku, PIN, podatke s platne kartice (broj u kombinaciji s datumom važenja) koje nakon toga može upotrebiti na neovlašćen način.
Takođe, može Vas kontaktirati i putem imejla ili SMS-a i da Vam traži poverljive podatke. Ove poruke su, grafički i sadržajno, vrlo slične onima koje koristite u komunikaciji sa bankom ili drugim institucijama, i za cilj imaju da od Vas ukradu poverljive i osetljive podatke i izvrše lažne finansijske transakcije, prevaru.

Primeri pokušaja prevare putem SMS
Primeri pokušaja prevare putem imejla

NAPOMENA: Predstavnici Banke, nikada neće zahtevati od vas putem SMS-a, telefona, imejla, društvenih mreža ili drugih vidova komunikacije, da unesete ili saopštite sigurnosne kredencijale (lozinke i PIN-ove za internet/mobilno bankarstvo ili platne kartice).

BANCA INTESA SA VAMA KOMUNICIRA ISKLJUČIVO PUTEM SLEDEĆIH KANALA I TO:

E-mail


mail@bancaintesa.rs

SMS


BancaIntesa

Društvene mreže

Facebook, Instagram, Twitter, You Tube - Banca Intesa
Linkedin – Banca Intesa Beograd

Telefon

+ 381 66 894 60 00
+ 381 66 894 69 99

Savet

Korišćenje nebezbedne WiFi mreže


Bežična mreža (WiFi) potencijalno može da obezbedi „otvorena vrata“ vašem računaru i omogući zloupotrebu podataka


Savet

Korišćenje interneta


Korišćenjem tehnika socijalnog inženjeringa nepoznato lice može preuzeti vaš digitalni identitet.


Savet

Korišćenje aplikacija na mobilnom telefonu


Neovlašćenim pristupom vašem telefonu nepoznato lice može zloupotrebiti podatke s uređaja.


Molimo vas da u najkraćem roku Banci prijavite svaki gubitak, krađu, zloupotrebu, promenu ili gašenje mobilnog pretplatničkog broja ili tableta putem kog koristite sredstva za identifikaciju (autentifikaciju) i Intesa Mobi uslugu mobilnog bankarstva.

Savet

Gubitak podataka na računaru koji je zaražen zlonamernim softverom


Nepažnjom korisnika zlonamerni softver (ransomware ili cryptolocker) može da se instalira na računar i šifruje sve podatke na računaru, i na taj način korisniku onemogući da im pristupi.

Savet

Stanovništvo