Unapređujemo informacionu platformu

Banca Intesa je pokrenula projekat unapređenja svoje informacione platforme, koja će u narednom periodu predstavljati osnov za dalji razvoj digitalnih servisa i omogućiti još kvalitetniju uslugu našim klijentima.

Kako bismo minimizirali potencijalne nepredviđene situacije, sve aktivnosti u vezi s unapređenjem realizovaćemo tokom produženog vikenda, od petka 8. novembra u 16.00 č do utorka 12. novembra u 8.00 č. Ekspoziture Banke koje inače rade subotom, u subotu 9. novembra neće biti otvorene, dok celokupna mreža neće raditi u ponedeljak 11. novembra, zbog državnog praznika. Usluge mobilnog i internet bankarstva neće biti dostupne tokom produženog vikenda. Sve informacije biće vidno istaknute na posterima, koji će biti dostupni u svim ekspoziturama Banca Intesa širom Srbije.

Tokom ovog perioda možete nesmetano koristiti sve platne kartice Banca Intesa za kupovinu na prodajnim mestima i za podizanje novca na bankomatima.

Za detaljnije informacije pogledajte pitanja i odgovore u nastavku.

Pitanja i odgovori

  • Opšta pitanja
  • Ekspoziture, bankomati i elektronski kanali
  • Platni računi
  • Devizni platni promet za pravna lica
  • Platne kartice
  • Krediti i depoziti
  • Sefovi
  • Dodatne napomene za pravna lica

Dobio sam od Banke pismo sa obaveštenjem o promeni IT platforme, pa me zanima šta to znači za mene kao klijenta Banca Intesa i koji će mi proizvodi i usluge biti dostupne od petka do utorka?

Da li će te aktivnosti uticati na bilo koji način na moj novac u banci?

Kada će biti isplaćen prvi deo penzija za oktobar koji dospeva u periodu kada unapređujete IT platformu?

Da li će nakon unapređenja IT platforme biti omogućeno instant plaćanje?

Gde mogu da dobijem dodatne informacije o dostupnosti proizvoda i usluga Banke i kome mogu da se obratim ukoliko budem imao problema u radu sa Bankom?

Kako će ovo unapređenje IT platforme uticati na rad Banke?

Da li će vaši bankomati raditi tokom unapređenja platforme?

Da li će CDS uređaji (uređaji za uplatu pazara) u ekspoziturama Banke raditi tokom ovog perioda?

Da li će mi u ovom periodu biti dostupne usluge mobilnog i elektronskog bankarstva?

Da li ću moći da pristupim istoriji mojih izvoda putem mobilnog i elektronskog bankarstva nakon unapređenja platforme?

Da li će se nešto promeniti u mom platnom računu zbog unapređenja IT platforme?

Ja imam trajni nalog na računu. Da li će on funkcionisati tokom ovog perioda?

Da li će mi biti dostupna sredstva na platnom računu?

Da li ću imati uvid u svoje stanje na računu?

Da li mogu da primim uplatu na račun?

Da li mogu da otvorim novi račun ili zatvorim postojeći tokom ovog perioda?

Da li ću i dalje imati poseban kupoprodajni kurs evra uz platni račun Intesa Hit ili Magnifica?

Da li će unapređenje IT platforme da utiče na način kupovine i prodaje deviza za pravna lica?

Da li će broj mog dinarskog platnog računa biti promenjen nakon unapređenja IT sistema?

Šta se dešava kod deviznih platnih računa, da li se nešto menja?

Da li se nešto menja kod dozvoljenog prekoračenja po platnom računu?

S obzirom na to da kao registrovano poljoprivredno gazdinstvo imam namenski račun, zanima me da li ovo unapređenje IT platforme utiče na njegovo funkcionisanje?

Da li će doći do promena u vezi s deviznim platnim prometom?

Da li ću moći da koristim svoje debitne i kreditne kartice?

Da li ću moći da koristim pogodnost plaćanja na rate kreditnim karticama u ovom periodu?

Da li ću imati uvid u stanje na računu?

Da li ću moći da podnesem zahtev za novu platnu karticu / zatvorim platnu karticu / promenim limit na kartici / preduzmem druge korake vezane za kartice? Šta npr. ako u tom periodu izgubim karticu?

Do kada će biti krajnji rok da platim dug po kreditnoj kartici?

Da li će raditi trajni nalozi za plaćanje duga po kreditnim karticama?

Da li će mi stizati SMS poruke o potrošnji po karticama?

Da li će se unapređenje IT platforme odraziti na moje plaćanje biznis karticama u inostranstvu?

Da li mogu da izmirim ratu kredita za vreme unapređenja IT platforme?

Da li ću moći da podignem svoj štedni depozit tokom unapređenja IT platforme?

Da li ću moći da stavim novac na štednju u ovom periodu?

Da li mogu da koristim svoj sef u Banci za ovo vreme?

Da li u ovom periodu mogu da zakupim novi sef u Banca Intesa ili zatvorim postojeći?

Informacije koje se odnose na platni promet za 8. novembar

Terminski plan za 8. novembar

Stanovništvo