Unapređenje informacione platforme

Kao što smo vas u prethodnom periodu obavestili, 12. novembra Banca Intesa je prešla na novu, unapređenu informacionu platformu, što je uslovilo i manje promene u dosadašnjem načinu obavljanja pojedinih usluga. Na ovoj strani možete pogledati najčešća pitanja i odgovore koja se odnose na nastale izmene.

Pitanja i odgovori

  • Opšta pitanja
  • Platni računi
  • Devizni platni promet za pravna lica
  • Platne kartice
  • Dodatne napomene za pravna lica

Dobio sam od Banke pismo sa obaveštenjem o promeni IT platforme, pa me zanima šta to znači za mene kao klijenta Banca Intesa?

Da li će nakon unapređenja IT platforme biti omogućeno instant plaćanje?

Gde mogu da dobijem dodatne informacije i kome mogu da se obratim ukoliko budem imao problema u radu s Bankom?

Da li će se nešto promeniti u mom platnom računu zbog unapređenja IT platforme?

Ja imam trajni nalog sa osiguravajućom kućom. Kako će on ubuduće funkcionisati?

Da li ću i dalje imati poseban kupoprodajni kurs evra uz platni račun Intesa Hit ili Magnifica?

Da li će unapređenje IT platforme da utiče na način kupovine i prodaje deviza za pravna lica?

Da li će broj mog dinarskog platnog računa biti promenjen nakon unapređenja IT sistema?

Šta se dešava kod deviznih platnih računa, da li se nešto menja?

Imam novca na deviznom računu, ali inicirana transakcija debitnom karticom nije izvršena?

Da li se nešto menja kod dozvoljenog prekoračenja po platnom računu?

S obzirom na to da kao registrovano poljoprivredno gazdinstvo imam namenski račun, zanima me da li ovo unapređenje IT platforme utiče na njegovo funkcionisanje?

U Intesa Mobi i Online aplikaciji u opisu stoji reč Migracija. Šta to znači?

Na izvodu za pravna lica kod gotovinske uplate, ne vidi se naziv klijenta uplatioca ukoliko je on fizičko lice, već Banca Intesa?

Da li će doći do promena u vezi s deviznim platnim prometom?

Kreiranje deviznih naloga

Da li će raditi trajni nalozi za plaćanje duga po kreditnim karticama?

Da li će se unapređenje IT platforme odraziti na moje plaćanje biznis karticama u inostranstvu?

Svi nalozi u domaćem platnom prometu koji su kreirani do 8. novembra, s datumom valute posle 8. novembra, osim naloga kreiranih kroz Halcom aplikaciju elektronskog bankarstva, su stornirani. Neophodno je da  takvi nalozi budu ponovo dostavljeni/uneti u cilju realizacije na željeni datum. Nalozi kreirani kroz Halcom aplikaciju biće izvršeni sa zadatim datumom valute.

Naplata svih naknada i troškova vezanih za međunarodni platni promet vršiće se u momentu transakcije, te je potrebno obezbediti sredstva za pokriće na dinarskom platnom računu.

Kupoprodaja deviza

Stanovništvo