KANCELARIJA
BEZ ZIDOVA

Troškovi i učestalost poslova prava su mera za angažovanje trećih lica

Investicioni i revolving krediti

Mala ste firma, ali imate potrebu i za računovođom, programerom, nemate ni pravnike, čistačicu, a neophodni su vam. Ali, ako biste ih zaposlili, ne biste mogli finansijski da opstanete. Ili, velika ste kompanija, a zbog prirode posla, povremeno vam trebaju usluge marketinga, organizacije događaja i obezbeđenja. Postoji način da budete operativno efikasni, kao i da smanjite troškove, i to angažovanjem trećih lica, umesto internih kadrova. Digitalno doba nameće i nove načine organizacije poslovanja, a eksternalizacija je upravo to.

Računica je jasna – potreba za eksternalizacijom prisutna je ukoliko neki od poslova koje treba da obavite nisu za vašu firmu stalni poslovi ili su visoko specijalizovani, te je možda bolje da imate zaposlenog ili odgovarajuću službu koja bi obavljala taj posao. Drugi pokazatelj su troškovi: ako bi zarada (s doprinosima) koju biste isplaćivali zaposlenom ili zaposlenima bila veća od cene povremenog ili manjeg uključivanja trećih lica, onda je potreba za angažovanjem trećih lica izražena.

Male firme najčešće daju drugima da obavljaju za njih poslove iz oblasti finansija i računovodstva, i u tom slučaju se najčešće angažuju agencije ili knjigovođe. Tada postoji komunikacija na dnevnom ili nedeljnom nivou, u zavisnosti od složenosti posla i obima (knjiženja, kontakti s kupcima/dobavljačima, fakturisanje…). Slična situacija je s advokatskim (pravnim) uslugama, u slučaju da povremeno postoji potreba za njima, na primer, kada bi trebalo da se reši neki spor (radni ili privredni). U korporacijama, advokati su angažovani i za sačinjavanje raznih ugovora. Većina firmi polako prestaje da ima svoje pravne službe koje obavljaju ove poslove.

Takođe, male firme angažuju IT stručnjake za održavanje sistema i računara, kao tehničku podršku. I čišćenje kancelarija zahteva usluge van firme. Uglavnom ovom tipu eksternalizacije pribegavaju i srednje firme. Potreba postoji i za angažovanjem obezbeđenja i čuvara, s obzirom na to da postoje specijalizovane agencije.

Od prirode posla i učestalosti potrebe zavisi i da li će firma da angažuje marketing i PR agencije ili službu za dostavu pića i hrane, umesto da ima svoju. Postao je trend da velike kompanija koje imaju veliki broj vozila nabavku i održavanje poveravaju lizing kućama. „Flit menadžment“ konceptom prevaziđena je isključivo nabavka vozila. Zahvaljujući njemu, jedna mesečna rata korisnicima lizinga omogućava paket usluga koji se odnosi na brigu o jednom vozilu ili više vozila.

Četiri načina da nađete kvalitetnog zaposlenog i isto toliko načina da ga zadržite

Kvalitetnih zaposlenih nikad dosta, kompanije su u večitoj potrazi za njima, a HR službe pred izazovima ne samo da ih pronađu već i da ih motivišu da ostanu u kompaniji. Kvalitetan radnik je dragocenost svake firme i teško ga je naći, negovati i na kraju nagraditi, jer je samo tada uspeh zagarantovan. Predstavljamo vam četiri načina da pronađete kvalitetnog zaposlenog i isto toliko načina da ga zadržite.

Sreća ili muka?
Kako naći kvalitetnog zaposlenog

1. Samostalno i zahvaljujući preporukama – jedan od najčešćih načina da dođete do kvalitetnog radnika. Kredibilne preporuke dominantan su faktor u odluci firme da li će angažovati neku osobu. Naravno, vrlo je važno koga pitate za mišljenje o potencijalnom kandidatu, kako ne biste dobili lažnu sliku i informaciju, bilo da se kandidat preceni ili potceni.

2. Poslovne društvene mreže – HR prati i analizira za rukovodeće pozicije i LinkedIn, jednu od najpopularnijih društvenih mreža, gde se može mnogo toga saznati o kandidatu. Za srednji nivo menadžmenta značajan je i sajt Poslovi Infostud, dok se za manje zahtevne poslove mogu razmatrati kandidati koji se jave na ponude na sajtovima Lako do posla, Klik do posla i drugim.

Smart Work

3. Praksa – organizovanjem prakse studenata sa završnih godina fakulteta može se regrutovati odličan kadar, a najbolji zadržati u kompaniji. Dobar način da se dođe do kvalitetnog kadra jesu i sajmovi zapošljavanja.

4. Head Hunter agencije – odličan način da se dođe do kvalitetnog kadra, ali se može desiti da postoji određeni kadar koji je privilegovan, što znači da možda i nije toliko adekvatan za vašu kompaniju koliko biste u prvi mah mogli da pomislite. Agencije bi trebalo da osiguraju da kandidati poseduju set veština koji se traži. Nekad je njihov zadatak da pronađu kadar s teško dostupnim veštinama, koje su neophodne za rad u vašoj firmi, a kandidati mogu i da budu specijalizovani za određene oblasti.

Koliko god da potraga za kvalitetnim kandidatom nije laka, ipak ne zaboravite da poslodavac ima poslednju reč!

A kad ga pronađete… –
Četiri načina da zadržite kvalitetan kadar

1. Visina zarade, isplata bonusa, raspolaganje službenim automobilom (ali mogućnost da bude i u vlasništvu zaposlenog, a firma da ga otplaćuje), mobilni telefon, biznis kartice standardne su motivacije. Postoje nijanse u zavisnosti od starosti zaposlenog, tako da mlađima najviše znače visina zarade, korišćenje automobila i mobilni telefon; onima srednjih godina visina zarade i bonusi, dok stariji i iskusniji najviše ističu perspektivu u kompaniji. Sistem nagrađivanja možda je jedan od presudnih faktora, jer su veća očekivanja od pravičnosti sistema nagrađivanja, nego od same zarade.

2. Motiv više da se kvalitetan zaposleni zadrži u firmi jeste i da poslodavac uplaćuje dobrovoljno penziono osiguranje, ali i privatno zdravstveno, potom životno osiguranje za zaposlenog, ali i za članove njegove porodice.

3. Dobra atmosfera i prijatni uslovi na poslu, kao i korporativna kultura, sve se više podrazumevaju. Organizaciona struktura trebalo bi da bude takva da je organizacija više decentralizovana, pa zaposleni imaju veću mogućnost da učestvuju u odlučivanju, zbog čega su zadovoljniji. Novije generacije akcenat stavljaju na fleksibilno radno vreme i rad od kuće.

4. Obuke, seminari, mogućnost za dodatna znanja i veštine, kao i napredak u firmi. Ono što kvalitetne zaposlene sigurno može da zadrži u kompaniji jeste da vide jasno svoju perspektivu u njoj. Naravno, na poslodavcu je da nađe svoj način. Pojedini su spremni i da svojim kvalitetnim zaposlenima omoguće beskamatne kredite kad kupuju stan, a neki to čine i bespovratno!

E-banking za devizno poslovanje –
Brzo, sigurno, pouzdano i uz niže troškove

E-banking

Želite da brzo i sigurno poslujete s inostranstvom i ne želite da gubite vreme i novac, niti da se bavite dodatnom administracijom? Finansije obavljate onlajn! Banca Intesa poseduje efikasan kanal plaćanja, slično realizaciji naloga u papirnom obliku na šalteru banke.

Ukoliko koristite e-banking za dinarski platni promet, možete u okviru istog paketa, bez dodatnih troškova, da koristite i devizni platni promet. Na vama je izbor da li ćete upotrebiti Office Desktop aplikaciju ili, još lakše, veb aplikaciju BizOnline. Plaćanja prema inostranstvu, jednostavnija i lakša kupoprodaja deviza, obavljanje rasporeda priliva iz inostranstva preko kanala elektronskog bankarstva omogućavaju da kompletno poslovanje s inostranstvom obavljate efikasnije i transparentnije. Imajte na umu da možete da budete u toku i pratite nalog – status izvršenja. Postoji i mogućnost da potpišete ugovor o izvršenju plaćanja prema inostranstvu bez dostavljanja dokumentacije, što u potpunosti pojednostavljuje administrativni proces. Prilikom dostavljanja naloga za plaćanje prema inostranstvu, klijent nije u obavezi da, uz nalog, priloži dokument kojim se dokazuju obaveza i osnov plaćanja, osim ako nekim drugim propisom nije predviđena određena dokumentacija.

Svi nalozi se izvršavaju u skladu s terminskim planom, a ukoliko imate potrebu da se vaš nalogi izvrši s datumom valute danas, možete da date najavu i, uz nalog za plaćanje i puno pokriće najkasnije do 13 časova, nalog će biti realizovan u skladu s vašim potrebama.

U slučaju da imate više faktura i po tom osnovu obavljate plaćanje, administracija vam je olakšana, jer kao dokaz plaćanja dostavljate specifikaciju i jedan dokument sadržan u toj specifikaciji.

Vodič za e-banking međunarodni platni promet možete pronaći na linku, a uvek nam se možete obratiti i za sva dodatna pitanja na imejl: tp_privreda@bancaintesa.rs.

Pravo vreme da, ako još niste, uhvatite korak s onlajn trendom u prodaji

Zašto je baš sada pravi momenat da pokrenete onlajn prodavnicu, kako obezbediti pouzdan i siguran način plaćanja, koji su rizici i kojim alatima povećati prodaju? Odgovore na ova pitanja dala je Marina Velimirović, internet marketing menadžer Studija Moderna, koji je još od 2007. intenzivnije krenuo u ovu vrstu trgovine, koja postaje standard u svetu, a polako i u Srbiji.

  • Iz vašeg iskustva, koji su ključni elementi onlajn prodavnice da bi ona bila uspešna? Kada je poredite s klasičnom prodajom, koje su najveće uštede?
  • Kao ključne elemente bih izdvojila dostupnost (24/7), široku i jasnu ponudu i jednostavnost i komoditet za korisnika, a pre svega – uštedu vremena. U poređenju s klasičnom prodajom, najveće uštede za prodavca jesu i niski i fleksibilni operativni troškovi, troškovi prostora i zaposlenih.
  • Kako obezbediti pouzdan i proveren sistem za autorizaciju onlajn kartica i drugih oblika internet plaćanja?
  • Najvažnije je partnerstvo s pouzdanim kompanijama na polju elektronskog bankarstva. Dalje, konstantan monitoring i ulaganje u najsavremenije tehnologije i bezbednosne standarde. Tu je, naravno, i primena regulative o zaštiti podataka o ličnosti, što mi u potpunosti poštujemo, s obzirom na to da je centrala naše kompanije u EU.
E-commerce

Saznajte kakav ste tip osobe prema tome koliko često koristite mobilni telefon na odmoru

Koliko često koristite mobilni telefon na odmoru?

Da li ste od onih ljudi koji „slučajno“ zaborave mobilni telefon u sobi ili se od mobilnog telefona odvajate isključivo kada je vreme za kupanje (osim ako nemate vodootporni telefon)?

Odgovorite na mini-anketu u nastavku.

Anketa
Šta je prvo što pomislite kada čujete zvuk zvona Vašeg telefona?
Za šta koristite Vaš mobilni telefon kada ste na odmoru?
Konačno ste na željenom odmoru, na plaži. Koliko ćete puta pogledati u Vaš telefon i zašto?
Niste odgovorili na sva pitanja
Pogledajte koji ste tip osobe