Vesti

Povećan broj poslovnica Banca Intesa Beograd u kojima se odobravaju krediti na bazi zaloga obveznica stare devizne štednje

10/02/2005

KRATKOROČNI KREDITI ZA PREDUZETNIKE I MALA PREDUZEĆA U VIDU PREKORAČENJA PO TEKUĆEM RAČUNU ZA PREVAZILAŽENJE DNEVNE NELIKVIDNOSTI

pročitaj više

Smanjene kamatne stope za kredite stanovništvu

07/02/2005

KRATKOROČNI KREDITI ZA PREDUZETNIKE I MALA PREDUZEĆA U VIDU PREKORAČENJA PO TEKUĆEM RAČUNU ZA PREVAZILAŽENJE DNEVNE NELIKVIDNOSTI

pročitaj više

Povoljniji uslovi za dobijanje kreditnih kartica

01/02/2005

KRATKOROČNI KREDITI ZA PREDUZETNIKE I MALA PREDUZEĆA U VIDU PREKORAČENJA PO TEKUĆEM RAČUNU ZA PREVAZILAŽENJE DNEVNE NELIKVIDNOSTI

pročitaj više

DOZVOLJENO PREKORAČENJE

14/12/2004

Banca Intesa Beograd će u toku ove nedelje preispitati stanje i mogućnosti vezane za nove mere NBS koje se odnose na dozvoljeni minusu po tekućim računima

pročitaj više

Banca Intesa Beograd U BORBI PROTIV DROGE

10/12/2004

Banca Intesa Beograd nastavlja sa aktivnostima usmerenim ka dobrobiti zajednice, ovog puta podržavajući akciju borbe protiv droge.

pročitaj više

DVE NOVE EKSPOZITURE Banca Intesa Beograd

01/12/2004

Banca Intesa Beograd, u skladu sa planom, širi poslovnu mrežu u Beogradu. U poslednjih mesec dana Banka je otvorila dve nove ekspoziture u gradu.

pročitaj više

Banca Intesa Beograd U MASTERCARD BORDU

18/11/2004

Pomoćnik generalnog direktora Banca Intesa Beograd za poslove sa platnim karticama, Dejan Tešić izabran je 02. novembra 2004.godine, za člana MasterCard regionalnog borda za centralnu i istočnu Evropu.

pročitaj više

Banca Intesa Beograd POVODOM DANA ŠTEDNJE

02/11/2004

Banca Intesa Beograd je obeležila Dan štednje na više načina

pročitaj više

Banca Intesa Beograd NA FINMAR-u

29/10/2004

Banca Intesa Beograd je učestvovala na 4. Međunarodnom sajmu finansija «FINMAR», u Novom Sadu.

pročitaj više

INOSTRANO PRIZNANJE Banca Intesa Beograd

15/10/2004

Banca Intesa Beograd je dobila značajno inostrano priznanje za svoje izuzetne poslovne aktivnosti na domaćem tržišu.

pročitaj više