Sefovi

Sigurno i diskretno brinemo o vašim dragocenostima

Uz ostale usluge namenjene malom biznisu, klijentima Banke, nudimo vam i usluge zakupa sefova na više lokacija u našim ekspoziturama:

  • Beograd, Knez Mihailova 30 – klasični i elektronski samoposlužujući sefovi (u 8 veličina)
  • Beograd, Kolarčeva 5 – klasični sefovi (u 5 veličina)
  • Šabac, Gospodar Jevremova 44 - klasični sefovi (u 4 dimenzije)
  • Pančevo, Štrosmajerova 1 - klasični sefovi (u 3 dimenzije)
  • Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 2 - klasični sefovi (u 2 dimenzije)
  • Subotica, Štrosmajerova 6 - klasični sefovi (u 6 dimenzije)
  • Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 4 - klasični sefovi (u 13 dimenzija) 

Procedura zakupa sefova veoma je jednostavna – dovoljno je da se obratite Banci sa zahtevom za zakup sefa navodeći željenu veličinu sefa i rok zakupa. Potrebna je Odluka nadležnog organa u kojoj su naznačeni svi lični podaci o fizičkom licu koja će imati pravo pristupa sefa kao i fotokopije važećeg identifikacionog dokumenta fizičkih lica koja će biti ovlašćena za korišćenje sefa.

Elektronski samoposlužujući sefovi predstavljaju poslednju reč tehnologije korišćenja sefova i jedini su ovog tipa u našoj zemlji. Pored izuzetne sigurnosti, klijentima garantuju maksimalnu zaštitu i diskreciju, koja se, pored klasičnih ključeva, obezbeđuje i elektronskom karticom za sefove – ”SAFECARD”. Kompletno poslovanje sa sefovima prati se elektronskim putem preko centralnog kompjutera, koji registruje vreme ulaska, vreme provedeno u boksu, zauzetost boksa i sl, a sve sa ciljem garantovanja maksimalne sigurnosti našim klijentima.

Cenovnik zakupa sefova