Biz Obrt u indeksiran u Eurima

Kredit za finansiranje obrtnih sredstava

Finansirajte nabavku sirovina, materijala, gotovih proizvoda i robe uz duži rok otplate, grejs period i fleksibilna sredstva obezbeđenja.

  • Kredit može biti u dinarima ili indeksiran u evrima
  • Period otplate do 24 meseca
  • Grejs period do 6 meseci
  • Otplata u jednakim mesečnim ratama ili anuitetima
  • Jednostavna i brza procedura

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
Vrsta kreditaBizObrt u indeksiran u evrima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeKredit je indeksiran u EUR
Iznos kreditaDo 150.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Period otplateDo 24 meseca
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou
10% fiksna
Instrumenti obezbeđenja
  • 6 (šest) blanko solo menica koje je potpisao i overio korisnik, sa ovlašćenjem za korišćenje + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci
  • Ugovor o jemstvu – 2 (dve) potpisane blanko solo menice fizičkog lica (vlasnik, osnivač ili direktor) s klauzulom „bez protesta”
  • Ukoliko postoji – jemstvo povezanih pravnih lica / preduzetnika (6 menica sa ovlašćenjima + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci)
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

1% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa600 RSD za preduzetnika ili 1.440 RSD za pravno lice
Uverenje o stanju poreskih obaveza
(za preduzetnika)
580 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

Reprezentativni primer za klijente, kalkulacija EKS 28. 9. 2015.
Vrsta kreditaBizObrt indeksiran u evrima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 150.000 EUR
Period otplate24 meseca
Mesečna rata 6.931,97 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
10% fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)
11,76%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva1.500 EUR

9 menica

450 RSD

Izveštaj kreditnog biroa600 RSD (za preduzetnika)

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima Savetnika za mali biznis.