Biz Obrt u dinarima

Kredit za finansiranje obrtnih sredstava

Finansirajte nabavku sirovina, materijala, gotovih proizvoda i robe uz duži rok otplate, grejs period i fleksibilna sredstva obezbeđenja.

 • Kredit može biti u dinarima ili indeksiran u evrima
 • Period otplate do 24 meseca
 • Grejs period do 6 meseci
 • Otplata u jednakim mesečnim ratama ili anuitetima
 • Jednostavna i brza procedura

 • Opis kredita
 • Reprezentativni primer
 • Želim kredit
Vrsta kreditaBizObrt kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kreditaDo 18.000.000 RSD
Period otplateDo 24 meseca
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou
14% fiksna
Instrumenti obezbeđenja
 • 6 (šest) blanko solo menica koje je potpisao i overio korisnik, sa ovlašćenjem za korišćenje + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci
 • Ugovor o jemstvu – 2 (dve) potpisane blanko solo menice fizičkog lica (vlasnik, osnivač ili direktor) s klauzulom „bez protesta”
 • Ukoliko postoji – jemstvo povezanih pravnih lica / preduzetnika (6 menica sa ovlašćenjima + 1 za svaku dodatnu godinu otplate preko 12 meseci)
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

1% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa600 RSD za preduzetnike ili 1.440 RSD za pravna lica
Uverenje o stanju poreskih obaveza
(za preduzetnika)
580 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

Pogledajte detaljne uslove proizvoda na linku.
Reprezentativni primer za klijente kalkulacija EKS 28. 9. 2015.
Vrsta kreditaBizObrt kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 15.000.000 RSD
Period otplate24 meseca
Mesečna rata 721.660,14 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
14% fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)
16,36%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva150.000 RSD

9 menica

450 RSD

Izveštaj kreditnog biroa600 RSD (za preduzetnike)
Uverenje o stanju poreskih obaveza
(za preduzetnika)
580 RSD

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima Savetnika za mali biznis.


Popunjavanjem i slanjem kontakt forme, saglašavate se sa Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja vebsajta Banca Intesa.