E-commerce

Jednostavna i pouzdana naplata putem interneta

E-commerce servis omogućava prodaju proizvoda i usluga kroz prihvatanje uplata platnim karticama iz sistema VISA i MasterCard na vašem internet prodajnom mestu. Tehnički i bezbednosni aspekti servisa su kreirani kako bi korisnici bili u mogućnosti da se na jednostavan i bezbedan način uključe u savremene svetske tokove i iskoriste prednosti globalizacije svetskog tržišta.

• Trgovac je u obavezi da na svom Internet prodajnom mestu kreira interfejs koji će, nakon što je Kupac putem Internet pretraživača pristupio Internet prodajnom mestu, voditi Kupca kroz proces naručivanja prizvoda/usluga.

• U momentu plaćanja kupac se prosleđuje na stranu Procesora, gde unosi podatke o platnoj kartici, pri čemu se vrši njegova autentifikacija i autorizacija transakcije.

• Nakon uspešnog procesa autentifikacije i autorizacije, Kupac se, zajedno sa podacima o rezultatu autentifikacije i autorizacije, preusmerava na Internet prodajno mesto. U skladu sa dostavljenim podacima Trgovac obaveštava Kupca o uspešnosti/neuspešnosti procesa kupovine i preduzima odgovarajuće aktivnosti (isporuka robe/usluga).

Sama implementacija E-commerce usluge na Internet prodajnom mestu je veoma jednostavna, a od strane Banke su obezbeđene konsultantske usluge tokom procesa implementacije. Banka je u procesu implementacije obezbedila Trgovcima i kompletnu tehničku dokumentaciju, testne platne kartice, pristup testnom serveru za autorizaciju.

E-commerce usluga Banca Intesa Beograd ima implementiranu 3D Secure tehnologiju koja podrazumeva dodatne metode autentikacije (MasterCard SecureCode i CAP, Verified by VISA) Kupca, korisnika platne kartice. Kroz implementiranu 3D Secure tehnologiju štiti se i sam Trgovac u procesu kupovine i obezbeđuje se od eventualne zloupotrebe platne kartice na njegovom Internet prodajnom mestu.