Farmer invest u dinarima

Uložite pametno u osnovna sredstva za poljoprivredu.

Kredit je namenjen kupovini mehanizacije, opreme, zemljišta, objekata u kojima će se obavljati poljoprivredna proizvodnja (hladnjače, farme i drugo), ulaganje u plastenike, staklenike, dugogodišnje zasade – voćnjaci, vinogradi, matično stočno stado, sisteme navodnjavanja i ostalo.


Podnesite zahtev za Farmer Invest poljoprivredni kredit u najbližoj ekspozituri Banca Intesa u kojoj postoji Savetnik za mali biznis, za kredit:

  • U dinarima ili indeksiran u evrima
  • Period otplate do 60 meseci za kredite u RSD ili do 120 meseci za kredite indeksirane u EUR
  • Grejs period do 24 meseca
  • Otplata u jednakim mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, anuitetima
  • Jednostavna i brza procedura
  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
Farmer invest u dinarima
Vrsta kreditaFarmer invest kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita600.000 - 60.000.000 RSD
Period otplateDo 60 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou
3M BELIBOR + 9% godišnje, promenljiva*
Instrumenti obezbeđenja

- 2 (dve) blanko solo menice potpisane od strane nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva - korisnika kredita
- Jemstvo supružnika, ukoliko postoji
- Jemstvo povezanog pravnog lica/ preduzetnika (6 menica sa meničnim ovlašćenjima + 1 za svaku dodatnu godinu otplate), ukoliko postoji
- Hipoteka prvog reda na nekretninama procenjenim od strane ovlašćenog procenitelja prihvatljivog za Banku; Polisa osiguranja založene nekretnine, vinkulirana u korist Banke, izdata od osiguravajuće kompanije koja je prihvatljiva za Banku (ukoliko se uspostavlja hipoteka na poljoprivrednom zemljištu polisa osiguranja nije potrebna).

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva- Naknada za obradu zahteva za kredite sa rokom otplate do 36 meseci:
0,5% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.
- Naknada za obradu zahteva za kredite sa rokom otplate preko 36 meseci:
1% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.

2 menice

100 RSD

Izveštaj kreditnog biroa246 RSD za fizičko lice i 1.440,00RSD / 600,00 RSD za pravno lice/preduzetnika
Uverenje o stanju poreskih obaveza680 RSD **
Overa založne izjave10.080 RSD **
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR **
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR **
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR **
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD **

* Usklađivanje kamatne stope sa visinom tromesečnog BELIBOR-a će se vršiti kvartalno (28. marta, 28. juna, 28. septembra i 28. decembra) ), a visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal.

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova
Detaljne uslove proizvoda pogledajte na linku.
Reprezentativni primer za klijente - kalkulacija EKS na dan 3.1.2020.
Vrsta kreditaFarmer Invest kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 60.000.000 RSD
Period otplate60 meseci
Šestomesečni anuitet
7.920.466,19 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
3M BELIBOR + 9% godišnje, promenljiva
(3M BELIBOR na dan 30.12.2019. iznosi 1,64%)
EKS
(na godišnjem nivou)
11,58%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva600.000 RSD

2 menice

100 RSD

Izveštaj kreditnog biroa246 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza680 RSD *
Overa založne izjave10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR *
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD *
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima Savetnika za mali biznis.

* Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.