FX poslovanje i platni promet sa inostranstvom

Ovaj način kupovine stranih valuta namenjen je svim klijentima. Kupoprodaja deviza se može realizovati izvršenjem istog dana ili pak određenog datuma - terminska kupoprodai deviza. Kada god klijent banke ima potrebu da izvrši plaćanje u inostranstvu, a ne poseduje devize na svom računu, obraća se banci sa zahtevom da mu proda devize koje će iskoristiti za plaćanje obaveza.

Banka ima razgranatu mrežu kontokorenata (inostranih banaka kod kojih ima otvoren račun), pa je na taj način prisutna u svim zemljama sa kojima Srbija ima značajan spoljnotrgovinski promet, što omogućava efikasan međunarodni platni promet.

Zahvaljujući visokoj deviznoj likvidnosti i širokoj mreži korespondenata (banke sa kojima se obavlja SWIFT komunikacija) u inostranstvu, nalozi klijenata se realizuju u najkraćem roku i uz najpovoljnije uslove, korišćenjem najsavremenijih tehnoloških metoda.

Nalog za kupoprodaju deviza se može ugovoriti telefonom, e-mailom, faksom ili e-bankingom.