• No suggestion

Loans with interest subsidy

by the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Kratkoročni i dugoročni krediti u dinarima

Loan amount up to 6 million dinars

Loan repayment period up to 60 months

Custom loan models

Namena kredita

  • Investiciona ulaganja u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu
  • Razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva koji obuhvata nabavku đubriva
  • Nabavku hrane za životinje
  • Razvoj stočarstva kroz nabavku životinja 
  • Razvoj stočarstva kroz nabavku kvalitetnih priplodnih junica i krava starosti do 5 godina

Kamatne stope, maksimalan iznos i rokovi otplate

  • Novina u 2022. godine jesu krediti za nabavku đubriva, sa rokom do 3 godine i kamatnom stopom od 0%.
  • Za žene nosioce poljoprivrednog gazdinstva, mlade farmere – do 40 godina starosti, kao i nosioce gazdinstava koja su registrovana na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, kamatna stopa iznosi 1% (osim kod kredita za nabavku mehanizacije na rok od 5 godina gde je kamatna stopa i za ove klijente na nivou od 3%).
  • Kamatna stopa za sve druge kategorije klijenata na nivou od 3%.
  • Maksimalan iznos kredita do 6 miliona dinara.
  • Rokovi otplate, u zavisnosti od namene, do 5 godina.

 

subvencionisani kredit u saradnji sa ministarstvom poljoprivrede

Informišite se o ponudi i podnesite zahtev

Posetite najbližu Banca Intesa ekspozituru i podnesite zahtev za subvencionisani kredit.

 

Banca Intesa uses cookies to enhance your browsing experience and displaying personalized content.
For more information, click on Cookie Settings. (PRIVACY POLICY)