• No suggestion

Krediti sa subvencijom kamate

od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Kratkoročni i dugoročni krediti u dinarima

Loan amount up to 6 million dinars

Loan repayment period up to 60 months

Custom loan models

Namena kredita

  • Investiciona ulaganja u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu
  • Razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva
  • Nabavku hrane za životinje
  • Razvoj stočarstva kroz nabavku životinja 
  • Razvoj stočarstva kroz nabavku kvalitetnih priplodnih junica i krava starosti do 5 godina

Posebne pogodnosti važe za:

  • Lica koja su navršila najviše 40 godina starosti u toku tekuće godine
  • Lica ženskog pola
  • Lica koja imaju prebivalište na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi
     

 

Banca Intesa uses cookies to enhance your browsing experience and displaying personalized content.
For more information, click on Cookie Settings. (PRIVACY POLICY)