• No suggestion

Housing loans


Together with you until moving in

Faster and easier

Only 3 arrivals to the bank until the disbursement of the housing loan

Saving time

We can collect part of the documentation for you.

Special offer

Until 31.03.2023. take advantage of special conditions.

Housing loan calculator

Calculate your installment for housing loan.

Price of property

min. 0 EUR max. 0 EUR

Downpayment

Minimum dowpayment is 20%.

Interest rate

Tenor 0
0 Months 0 Months

 

Calculation results are informative. Total amount to be paid includes processing fee. Detailed information about this loan you can find in documents in bottom of this page.

 • Results
  • Monthly installment Fixed IR monthly annuity - EUR
  • Variable IR monthly annuity - EUR
  • Loan amount - HRK
  • Loan processing fee - EUR
  • Tenor - -
  • Total amount to repay - EUR
DO STANA VEĆ I NAKON SAMO TRI DOLASKA U BANKU
PRVI DOLAZAK

PRVI DOLAZAK

Sastanak sa specijalistom

Prilikom vašeg prvog dolaska u Intesa Casa centar za stambene kredite, naš specijalista za stambene kredite će vas detaljno uputiti u proces odobrenja stambenog kredita, pomoći vam pri izboru modela kreditiranja i finansiranja troškova opremanja stana i pomoći da proverite kompletnu dokumentaciju za stan za koji se odlučite u slučaju da ste već našli stan koji želite da kupite. Upoznaće vas i sa svim troškovima vezanim za podizanje stambenog kredita, kao i s kompletnim spiskom dokumentacije koja vam je neophodna za podnošenje zahteva za kredit i njegovu realizaciju.

Nakon što prikupite vaš deo dokumentacije, imate mogućnost da je dostavite svom specijalisti putem imejla, a on će uz dokumentaciju koju je on prikupio, pripremiti zahtev za vaš stambeni kredit i poslati vam ga takođe putem imejla. Nakon što potpišete i pošaljete skeniran ili uslikan zahtev, specijalista će zvanično podneti zahtev za vaš stambeni kredit, tako da nema potrebe da vi ponovo dolazite u banku.

DRUGI DOLAZAK

DRUGI DOLAZAK

Odobrenje kredita

Vaš stambeni kredit je odobren! Prilikom vašeg drugog dolaska u banku potpisujete ugovor o stambenom kreditu. Tada, ukoliko želite, možete ovlastiti specijalistu da po dobijanju dokumentacije overene kod notara, izvrši plaćanje takse za upis hipoteke, premije osiguranja i menice, kao i da, na dan isplate vašeg kredita, umesto vas izvrši plaćanje naknade za njegovu obradu.

Specijalista će vam prethodno pripremiti kompletnu dokumentaciju, koju je neophodno overiti kod notara kao i imovinsko-pravnu dokumentaciju na osnovu koje notar vrši overu i poslati vam je na imejl, tako da ne morate da odvajate dodatno vreme kako biste je prikupili, ali ni da razmišljate o tome da li su sva potrebna dokumenta dostavljena.

TREĆI DOLAZAK

TREĆI DOLAZAK

Realizacija kredita

Dokumentaciju overenu kod notara predajete specijalisti prilikom vašeg trećeg dolaska u banku, kada ćete se sa njim dogovoriti i o datumu isplate vašeg stambenog kredita, nakon čega možete planirati useljenje u vaš novi stan. Potrebno je da na dan isplate, na vašem platnom računu imate dovoljno sredstava za naplatu preostalih troškova.

Magnifica advisor banca intesa

Want to become a Magnifica client?

Discover the privileges of Magnifica Premium banking. Leave your details and Magnifica Advisor will contact you as soon as possible.

Banca Intesa uses cookies to enhance your browsing experience and displaying personalized content.
For more information, click on Cookie Settings. (PRIVACY POLICY)