• No suggestion

Refinansiraj i relaksiraj

Refinansiraj u svom ritmu, uz naš kredit za refinansiranje

Šta treba da znam?

Sada još brže i lakše


Podnošenje i realizacija kredita za refinansiranje je sada mnogo jednostavnija, jer svu komunikaciju sa bankom čiji kredit, kreditne kartice i obaveze po platnom računu, želite da refinansirate preuzimamo mi.


Bez naknade


Podnesite zahtev za kredit za refinansiranje bez naknade za obradu kreditnog zahteva do
15. novembra 2021.

Još niža kamatna stopa


Dodatno smo snizili kamatnu stopu koja do 15.novembra 2021. iznosi od NKS 7,75%, fiksna
EKS 8,16%. Uz kredit za refinansiranje na raspolaganju vam je i dodatni keš.


Kreditni kalkulator za refinansirajući kredit

Izračunajte ratu svog kredita

Iznos kredita

min. 0 EUR max. 0 EUR

Kamatna stopa je uvek fiksna.

Period otplate 0
0 Months 0 Months

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera. Naknada za obradu kredita je uračunata u ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu. Detaljne informacije o kreditu možete pronaći u opisu i reprezentativnom primeru na dnu stranice.

 • Rezultat kalkulacije
  • Monthly installment Fixed IR monthly annuity - EUR
  • Variable IR monthly annuity - EUR
  • Loan amount - HRK
  • Loan processing fee - EUR
  • Tenor - -
  • Total amount to repay - EUR

Potrebna dokumentacija

Za podnošenje zahteva za kredit dovoljno je samo da dostavite Potvrdu o zaposlenju i visini primanja i poslednja 3 isplatna listića. *

* Ukoliko klijent redovno prima zaradu preko platnog računa u Banca Intesa duže od 6 meseci u nepromenjenom iznosu ili bez značajnih odstupanja, nije potrebno da dostavi obrazac "Potvrda o zaposlenju i visini primanja" i poslednja 3 isplatna listića, dok su u svim ostalim slučajevima navedeni dokumenti obavezni.

Više informacija o dokumentaciji možete pogledati u dokumentu na dnu stranice.

 

Banca Intesa uses cookies to enhance your browsing experience and displaying personalized content.
For more information, click on Cookie Settings. (PRIVACY POLICY)