E-commerce

Jednostavna i pouzdana naplata putem interneta

E-commerce servis vam omogućava prodaju proizvoda/usluga kroz prihvatanje uplata platnim karticama iz sistema VISA i MasterCard na Vašem internet prodajnom mestu. Tehnički i bezbednosni aspekti servisa su kreirani kako bi korisnici bili u mogućnosti da se na jednostavan i bezbedan način uključe u savremene svetske tokove i iskoriste prednosti globalizacije svetskog tržišta.