Najčešće postavljana pitanja


1. Da li će studenti koji već imaju iskustva u izradi projekata, bogatu biografiju, reference i dr. imati prednost nad ostalima?

- Osnovni kriterijum evaluacije jeste broj poena koje svaki student dobija na osnovu popunjenog prijavnog formulara. Ukoliko 2 ili više studenata imaju identičan broj poena, prednost dobijaju oni čiji CV sadrži relevantnije i bolje reference.

2. Da li je potrebno posedovati sertifikat iz poznavanja engleskog jezika i koji nivo?

- Ne, nije potrebno posedovati sertifikat.

3. Da li će intervjui biti i na engleskom jeziku?

- Da, ali ne u celosti. Jedan deo intervjua će se odvijati na engleskom jeziku.

4. S obzirom na to da se bira 12 kandidata koji će formirati 6 ekipa od po dva člana, na osnovu čega će se odlučivati o „spajanju“ članova u grupe?

- Smatramo da studenti različitih naučnih oblasti mogu u kreativnom radu pokazati vrlo interesantne nove ideje. Banka će o načinu formiranja timova odlučiti na osnovu informacija o kvalifikacijama i interesovanjima kandidata koje dobije putem prijavnog formulara i intervjua.

5. Ukoliko moj prijatelj i ja budemo finalisti, možemo li raditi zajedno u timu?

- Odluku o formiranju timova donosi Banka i individualne želje mogu biti uzete u obzir, ali neće biti odlučujuće.

6. Na lifletu i na website-u Banke je navedeno da će učesnici koji ne pobede dobiti po 300 evra ukoliko njihovi radovi budu na zadovoljavajućem nivou, što u Pravilima nije navedeno. Šta znači zadovoljavajući nivo?

- U Pravilima zadovoljavajući nivo nije naveden iz razloga što se podrazumeva da će se svih 12 finalista potruditi i predstaviti primenljive i originalne radove u okviru zadatih tema. Banka zadržava pravo da nagradi samo one koji pokažu zadovoljavajući nivo rada i posvećenosti i o tome će odlučivati Stručna komisija.

7. Da li svih 6 timova rade projekat na istu temu?

- Da, to je novina. Od ove godine svi takmičari na internacionalnom nivou rade projekte na istu temu.

8. Da li student zadržava autorsko pravo ukoliko njegov projekat nije prošao, tj. da li može da ponudi projekat nekoj drugoj kompaniji?

- Pre nego što započnu rad na svojim projektnim zadacima, svih 12 finalista će potpisati pojedinačne Ugovore o prenosu autorskih prava, kojim se odriču istih u korist Banke. Pobednici konkursa se autorskih prava odriču u potpunosti, a ostalih 8 učesnika na period od 5 godina.

9. Ko čini stručni žiri?

- Kao što je navedeno u Pravilima, članovi stručnog žirija će biti predstavnici menadžementa Banke, ISBD-a, Univerziteta čiji studenti učestvuju u takmičenju i mentori – zaposleni u Banca Intesa Begrad.

10. Ko snosi troškove boravka pobednika tokom obavljanja prakse u sedištu Intesa Sanpaolo u Italiji ili letnje škole na Universita Cattolica?

- Troškove boravka tokom obavljanja prakse u sedištu Intesa Sanpaolo u Italiji ISBD.