24.11.2009. Dobrotvorna akcija Banca Intesa i Naša Srbija