Pitanja i odgovori

Šta je potrebno za otvaranje tekućeg računa i koje usluge su mi dostupne?

Nalazim se u inostranstvu. Na koji način mogu da uplatim novac na devizni račun u vašoj banci?

Na koji način mogu poslati novac u inostranstvo?

Da li mogu podneti zahtev za kredit u vašoj banci iako nemam otvoren tekući račun kod vas?

Imam otvoren tekući račun kod vas i zainteresovan sam za kredit za kupovinu automobila. Koji kredit bih mogao da podignem za ovu namenu?

Koje funkcionalnosti ima Online nalog?