Kursna lista

Pogledajte vrednosti svih valuta kursne liste na današnji dan, kao i za sve prethodne dane.

Uz EUR Net internet menjačnicu u okviru Intesa Mobi i Intesa Online aplikacija možete vršiti kupoprodaju evra po povoljnijem kursu. Pogledajte kako na linku.
  • Kursna lista
  • Kalkulator kurseva

Ranije vrednosti:

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni Efektiva kupovni Efektiva prodajni
EUR 1 114.5723 117.5101 120.4479 114.5723 119.8603
CZK 1 0.0000 4.2598 0.0000 4.0894 4.3663
DEM 1 0.0000 60.0820 0.0000 0.0000 0.0000
FRF 1 0.0000 17.9143 0.0000 0.0000 0.0000
IEP 1 0.0000 149.2070 0.0000 0.0000 0.0000
LUF 100 0.0000 291.2999 0.0000 0.0000 0.0000
NOK 1 9.8493 10.3677 10.8861 9.8493 10.8861
PLN 1 0.0000 25.6651 0.0000 24.6385 26.3067
SEK 1 10.1848 10.7208 11.2568 10.1848 11.2568
USD 1 102.9270 108.3442 113.7614 102.9270 113.7614
ATS 1 0.0000 8.5398 0.0000 0.0000 0.0000
FIM 1 0.0000 19.7638 0.0000 0.0000 0.0000
GBP 1 123.3983 134.1286 144.8589 123.3983 144.8589
HRK 1 0.0000 15.3956 0.0000 14.7798 15.7805
HUF 100 0.0000 32.2361 0.0000 30.9467 33.0420
KWD 1 0.0000 346.8421 0.0000 0.0000 0.0000
PTE 100 0.0000 58.6138 0.0000 0.0000 0.0000
TRY 1 0.0000 16.2993 0.0000 0.0000 0.0000
BAM 1 0.0000 60.0820 0.0000 57.6787 61.5841
BEF 100 0.0000 291.2999 0.0000 0.0000 0.0000
CHF 1 105.6145 111.1732 116.7319 105.6145 116.7319
DKK 1 14.9480 15.7347 16.5214 14.9480 16.5214
ESP 100 0.0000 70.6250 0.0000 0.0000 0.0000
JPY 100 95.3490 100.3674 105.3858 95.3490 105.3858
RON 1 0.0000 24.2905 0.0000 0.0000 0.0000
AUD 1 62.4529 65.7399 69.0269 62.4529 69.0269
BGN 1 0.0000 60.0820 0.0000 0.0000 0.0000
CAD 1 72.6409 76.4641 80.2873 72.6409 80.2873
CNY 1 0.0000 15.2861 0.0000 0.0000 0.0000
GRD 100 0.0000 34.4857 0.0000 0.0000 0.0000
ITL 100 0.0000 6.0689 0.0000 0.0000 0.0000
RUB 1 1.3105 1.3941 1.4290 1.2547 1.4359

Kalkulator kurseva