Elektronsko bankarstvo - BizOnline

Neka vaše poslovanje bude organizovano efikasnije i udobnije

Elektronsko poslovanje pruža mogućnost poslovnim ljudima da organizuju svoj biznis efikasnije i neuporedivo udobnije. Uz našu pomoć vašim sredstvima možete upravljati brže i jeftinije elektronskim putem, bez odlaska u banku, 24 sata, 7 dana u nedelji, uz popust od 50% i više na bankarsku naknadu za dinarska plaćanja, odnosno do 9% popusta za devizne transakcije.

Elektronsko poslovanje korisnicima na raspolaganje stavlja usluge sledećih projektnih rešenja: E-banking i HAL E-bank, uz napomenu da se korisnik može opredeliti za korišćenje jednog ili više rešenja, po želji i potrebi.

  • E-banking (in house) naše projektno rešenje omogućava vam da imate jednostavan i brz uvid u stanje i dnevne promene na računu, da preuzimate izvode (od prethodnog dana ili arhivske), kao i brz i bezbedan dinarski i devizni platni promet, a sve to kroz:
    - poslovanje putem OfficeBanking (off-line aplikacija)
    - poslovanje putem Biz Online aplikacije
  • HAL E-bank (out source) je korisnička aplikacija podesna za poslovanje kako malih preduzeća tako i velikih poslovnih sistema. Korisnik je u mogućnosti da na bazi instaliranog softvera, ne napuštajući preduzeće, platni promet obavlja brzo, jednostavno i efikasno. Namenjen je korisnicima koji žele da koriste Halcom aplikaciju samostalno ili zajedno sa nekim drugim projektnim rešenjem, kao i korisnicima koji koriste Halcom aplikaciju kod neke druge banke. Zasniva se na poslovanju putem HAL E-bank aplikacije (off-line aplikacija).

Za informacije o potrebnim TEHNIČKIM USLOVIMA za korišćenje usluge elektronskog bankarstva Banca Intesa KLIKNITE OVDE

Sve informacije o našoj ponudi vezano za elektronsko poslovanje možete dobiti na:

Telefon 011/310 88 70
E-mail e-banking@bancaintesa.rs
Radnim danom od 08:00 do 21:00
Subotom od 09:00 do 14:00