Kredit za kupovinu automobila

Kupite automobil pod povoljnijim uslovima

Kupite automobil pod povoljnijim uslovima nego dosad zahvaljujući Banca Intesa kreditima za kupovinu automobila.

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
  • Kreditni kalkulator
Auto-kredit u dinarima, fiksna kamatna stopa i bez učešća.

Vrsta kreditaKredit za kupovinu novih i polovnih motornih vozila od pravnih i fizičkih lica u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kreditaZa kupovinu od pravnih lica 200.000 - 3.600.000 RSD
Za kupovinu od fizičkih lica 200.000 - 600.000 RSD

Iznos kredita može se uvećati za iznos premije polise kasko osiguranja koju izdaje osiguravajuća kompanija. Iznos kredita se kod kupovine od fizičkog lica može uvećati za iznos poreza za prenos apsolutnih prava

UčešćeBez učešća
Period otplate18 - 72 meseca
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Klijenti*Ostali
10,99%, fiksna13,99%, fiksna
Instrumenti obezbeđenja
  • 1 menica sa klauzulom bez protesta
  • Zaloga na vozilu, bez prava prodaje založenog vozila do konačne otplate kredita (samo za kredite preko 1.200.001 RSD)
  • Kasko osiguranje vozila obavezno za ceo period otplate kredita, polisa vinkulirana u korist Banke do otplate kredita (samo za kredite preko 1.200.001 RSD)
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva1% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred za klijente banke
2% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred za ostale građane
1 menica50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Kasko osiguranje (samo za kredite preko 1.200.001 RSD), naknada za upis založnog prava u Registar založnog prava prema tarifi Agencije za privredne registre, iznos poreza za prenos apsolutnih prava.

* Fizičko lice koje prima zaradu ili penziju preko tekućeg računa u Banca Intesa.
Reprezentativni primer za klijente* kalkulacija EKS 6. 8. 2015.
Vrsta kreditaKredit za kupovinu novih i polovnih motornih vozila od pravnih i fizičkih lica u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos profakture300.000 RSD600.000 RSD
Iznos kredita300.000 RSD600.000 RSD
Učešće//
Period otplate72 meseca72 meseca
Mesečna rata5.732 RSD11.464 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
10,99% fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)
12,20%12,18%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva3.000 RSD6.000 RSD
1 menica50 RSD50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa246 RSD246 RSD

* Fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa u Banca Intesa.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita (RSD)
20.000,00
3.600.000,00
Broj rata
18
84
Iznos rate (RSD)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera