Bambino dečja štednja

Shvativši da roditelji žele da na vreme počnu da odvajaju novac za budućnost svoje dece, razvili smo Bambino štednju.

Osim mogućnosti da tokom godina uštedite novac koji će vašem detetu biti potreban za školovanje, kupovinu automobila kada postane punoletno ili ispunili kratkoročne planove, štednjom u našoj banci pomažete detetu da od najranijeg uzrasta nauči da štedi i odgovorno raspolaže novcem, da razvije osećaj autonomije i sigurnosti.

Lako ćete prepoznati prednosti koje Bambino štednju Banca Intesa čine jedinstvenom na našem tržištu:

  • Novac možete uplaćivati bilo kad, u iznosu koji vam u tom trenutku odgovara
  • Dinarske uplate se automatski konvertuju u evre po najpovoljnijem kursu, i na taj način se čuva vrednost novca
  • Osim roditelja ili staratelja, mogućnost da uplate novac imaju i bake, deke, rodbina ili prijatelji na dinarsku partiju
  • Novac možete uplaćivati u gotovini u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa, prenosom sa bilo kojeg tekućeg ili dinarskog platnog računa u zemlji, a možete aktivirati i trajni nalog
  • Jednom u toku perioda oročenja možete podići do 20% uloga uz pripis ugovorene kamatne stope
  • Ukoliko novac uplaćujete kao poklon za rođendan ili neku drugu priliku, dobijate potvrdu o uplati koju možete uručiti slavljeniku
  • Na devizni depozit uplate se vrše samo u valuti EUR

Bambino štednju može otvoriti samo roditelj ili staratelj.

U slučaju kada je nadležni organ izrekao meru korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, za raspolaganje imovinom sa računa/depozita maloletnog lica od strane zakonskog zastupnika potrebna je prethodna saglasnost Centra za socijalni rad.

Postoji mogućnost otvaranja dinarskog depozita, uz minimalnu inicijalnu uplatu u iznosu 1.000 dinara, gde se sredstva automatski konvertuju u evre i prenose na oročeni devizni depozit po najpovoljnijem kursu. Uplate na ovaj dinarski depozit mogu vršiti bake, deke, rodbina ili prijatelji, kao i roditelji ili staratelji.

Depozit je moguće otvoriti na period od 12, 24, 36, 48 i 60 meseci. Kod depozita sa rokom oročenja na 60 meseci, moguća je opcija reoročenja, na isti rok po kamatnoj stopi važećoj u trenutku reoročenja. Za ostale rokove oročenja po dospeću, kamata se obračunava i pripisuje depozitu, sredstva se automatski prenose na devizni platni račun vlasnika.

* Redovna mesečna uplata nije obavezna

  • Opis štednje
  • Reprezentativni primer
Vrsta depozitaDevizni oročeni depozit za Bambino štednju
Valuta u kojoj korisnik polaže depozitEUR
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos sredstava koji Banka prima u depozitNema ograničenja iznosa uplate
Svaka uplata dospeva datumom isteka roka oročenja početnog uloga
Period na koji Banka prima depozit
12 meseci24 meseci36 meseci48 meseci60 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)

0,30%0,50%0,70%0,70%0,70%
EKS
(na godišnjem nivou)

0,26%0,43%0,60%0,60%0,60%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Poreska stopa - 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova


Reprezentativni primer
Vrsta depozitaDevizni oročeni depozit za Bambino štednju
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit EUR
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit1.000,00 EUR inicijalna uplata i 100 EUR uplata svakog narednog meseca
Period na koji Banka prima depozit12 meseci
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za iznos kamate (umanjena za iznos poreske obaveze)2.103,97 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)
0,30%
EKS
(na godišnjem nivou)
0,26%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Poreska obaveza - 15,00%0,70 EUR

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

  • Agencija za osiguranje depozita

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.