Intesa Osnovni

Intesa Osnovni tekući račun omogućava korišćenje brojnih bankarskih proizvoda i usluga, a možete da ga otvorite bez obzira na to da li ste zaposleni ili ne.

Intesa Osnovni tekući račun obuhvata sledeće proizvode i usluge:

VISA Inspire

Intesa Mobi

Intesa Online

SMS obaveštenje


Troškovi mesečnog održavanja Intesa Osnovnog tekućeg računa iznose 195 dinara.