On-line dozvoljeni minus - Odgovor za 15 minuta.

Podnesite zahtev za Dozvoljeni minus putem Intesa On-line elektronskog bankarstva, bez odlaska u banku.

Dozvoljeni minus je na klik od vas:

  • Odobreni iznos dozvoljenog minusa vam je uvek na raspolaganju;
  • Samo za dane kada koristite dozvoljeni minus obračunava se fiksna kamata, i to na iskorišćeni deo novčanih sredstava, a ukoliko minus ne koristite, nemate troškove;
  • Dozvoljeni minus ne opterećuje vašu kreditnu sposobnost u Banca Intesa.
Podnesite zahtev za dozvoljeni minus brzo i jednostavno putem Intesa On-line elektronskog bankarstva:
  1. Pristupite svom nalogu na Intesa On-line elektronskom bankarstvu i u glavnom meniju izaberite opciju „On-line zahtevi“;
  2. Izaberite dozvoljeni minus, pogledajte svoju ponudu, odredite iznos i podnesite zahtev;
  3. U roku od 15 minuta, u zavisnosti od odabira načina obaveštenja u procesu podnošenja zahteva, dobićete odgovor o statusu vašeg dozvoljenog minusa putem SMS-a ili putem imejla.

Odobren dozvoljeni minus možete realizovati jednim odlaskom u ekspozituru radi potpisivanja Ugovora, a od dokumentacije je potrebna jedino lična karta.

Napomena: U pojedinim situacijama čekanje na odgovor može da bude i duže od 15 minuta, s obzirom da obrada kreditnih zahteva zavisi i od određenih eksternih servisa, a u nekim slučajevima neophodna je i ručna obrada podataka. Za sva dodatna pitanja pozovite kontakt centar banke na 011 310 8888 .

Stanovništvo