Mesec po mesec štednja

Sitnice koje štednju znače

Tu smo da vam pomognemo da uštedite novac. Sami odredite željeni datum i iznos koji će vam Banka svakog meseca prebacivati s tekućeg računa na oročeni depozit bez odlaska u ekspozituru. Svakog meseca po prijemu zarade banka će odvojiti sa strane dogovoren iznos i izvršiti uplatu na vaš štedni račun.

Novi vid oročene Mesec po mesec štednje omogućava vam da štedite:

  • U dinarima na rok od 12 meseci
  • U evrima na rok od 12, 24, 36, 48 i 60 meseci
  • Minimalni iznos mesečne uplate je 2.000 dinara ili 20 evra
  • Atraktivna kamatna stopa nakon ostvarenih 10 uplata godišnje*

Zašto baš Mesec po mesec štednja?

  • Omogućava vam da uz minimalna izdvajanja započnete stvaranje ušteđevine
  • Sami određujete iznos mesečne uplate u skladu sa svojim mogućnostima
  • Sami određujete trenutak u mesecu u kom će sredstva biti prebačena s vašeg tekućeg računa na oročeni depozit Mesec po mesec štednje
  • Ukoliko uštedite više od iznosa koji ste definisali za mesečni prenos, postoji mogućnost dodatne gotovinske uplate
  • Ne morate gubiti vreme za odlazak u banku

Mislite da štednja nije za vas? Naučite da štedite na sitnicama već danas.

* Za svaku godinu oročenja obračunava se ugovorena kamatna stopa na celokupna sredstva u slučaju 10 ili više uplata u toj godini u definisanom iznosu prilikom otvaranja depozita, u suprotnom slučaju na ova sredstva neće biti obračunata kamata, kao i u situaciji kad klijent raspolaže sredstvima pre isteka roka oročenja.

  • Vrste štednje

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.